Vad består en husvägg av?

Innehållsförteckning

Vad består en husvägg av?

Vad består en husvägg av?

För att en yttervägg ska kunna uppfylla de krav som ställs behövs flera lager av material. Vissa delar av ytterväggen isolerar, andra fuktspärrar och en tredje håller vinden borta. Isoleringens uppgift är att vara en så dålig värmeledare som möjligt. Det gör den genom att innehålla massor av stillastående luft.

Vad räknas som yttervägg?

Ytterväggar i alla typer av byggnader får endast i begränsad omfattning bidra till brand- och rökspridning så att utrymning kan ske och brandsläckning är möjlig. Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning.

Hur mycket bygger en yttervägg?

Det vanliga är att ytterväggar byggs med stående väggreglar med C/C 60, vilket innebär att det ska vara 60 cm mätt mellan väggreglarnas centrum. Detta gör att isoleringen passar perfekt mellan reglarna i stommen Dessutom passar även byggskivor som vanligen har en bredd på 120 cm.

Varför behövs vindskydd i en yttervägg?

Ett vindskydd ska både hindra att luft passerar genom en konstruktion och att luft kommer in längs en luftspalt. Luft kan tränga in p.g.a ojämnt vindtryck längs vindskyddet i en lufttät konstruktion. Luft strömmar in i otätheter i vindskyddet och ut igen på ett annat ställe och reducerar därmed isoleringsförmågan.

Hur vet man om man har betongvägg?

Tursamt nog kan du enkelt avgöra om det är betong, lättbetong, gipsskivor, spånskivor eller masonit. ... Låter det ihåligt är underlaget gips eller spånskiva. Låter det lite ihåligt men inte så mycket är det lättbetong. Och är det helt stumt är det betong.

Vad är Påreglade ytterväggar?

Källarplan / Gillestuga Källare har påreglade ytterväggar. Källaren med påreglade ytterväggar riskerar att drabbas av fuktskador på grund av naturlig fuktpåverkan från mark. Detta kan i sin tur leda till mikrobiella skador (angrepp av mikroorganismer) som kan leda till att mikrobiell lukt sprids till boendemiljön.

Vad kostar det att bygga yttervägg?

Priset omfattar kostnader för både arbete och material. Prislappen varierar något mellan olika projekt, men de allra flesta betalar någonstans mellan 1.300 kr och 2.500 kr per kvadratmeter väggyta.

Hur bygger man en yttervägg?

Mät ut placering av träreglar för lätt innervägg. Loda med långpass och markera reglarnas placering på väggarna. Använd kritsnöre för att markera på golv och i tak. Rita kryss på den sida av linjen, där reglarna ska monteras.

Relaterade inlägg: