Vad krävs för sotaren?

Innehållsförteckning

Vad krävs för sotaren?

Vad krävs för sotaren?

För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall.

Vad gör en sotare?

Skorstensfejare arbetar inom området brandskydd och energi. Till arbetsuppgifterna hör att rensa skorstenar från sot, kontrollera eldstäder och rengöra ventilationsanläggningar. Skorstensfejare, som också ofta kallas för sotare förebygger brand och bidrar till att spara energi.

Hur gör sotaren?

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skadeverkningarna minimeras. Sotning utförs enligt viss taxa och inom vissa frister. ... Antingen genom att låta den kontrakterade sotaren i din kommun att göra det eller genom att söka egensotning och sköta rengöringen själv.

Vad gör man innan sotaren kommer?

Det är bra om du kan undvika att elda i eldstaden samma dag som sotaren ska komma.

  • Ta fram sopskyffel samt kärl i plåt med tätslutande lock för att förvara sotet i.
  • Om det inte finns eluttag vid eldstaden, dra fram en skarvsladd för skorstensfejarens sotsug.

Måste sotaren komma?

Fråga 8 - Måste sotaren komma hem till mig? Ja, enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att sotning genomförs.

Kan man välja sotare själv?

Domslut gav fastighetsägare rätt att välja sotare. Hade brandkåren rätt att avslå en fastighetsägares ansökan om att själv välja sotare med hänvisning till att kommunen hade ett civilrättsligt avtal med en sotningsentreprenör. Nej säger kammarrätten och underinstanserna.

När kommer sotaren?

Fungerar eldstaden som huvudsaklig värmekälla: Sotning två gånger/år. Är det en lokal eldstad som främst värmer huset eller rummet den är placerad i: En gång/år. Om eldstaden inte är husets huvudsakliga värmekälla: Vart tredje år. För eldstäder i fritidshus som endast används säsongsvis: Vart tredje år.

Vad gör sotaren på taket?

De inspekterar, monterar och servar inte bara stora som små skorstenar och eldstäder. De är också experter på ventilationssystem av olika slag.

Hur lång tid tar det för en sotare?

En genomsnittlig sotning tar 20 – 30 minuter och en brandskyddskontroll tar i snitt 45 minuter och kräver mer utbildad personal, så brandskyddskontrollen är normalt dyrare än sotning.

Har sotare med egen stege?

Idag är det fastighetsägarens ansvar att se till att godkänd stege finns på plats. ... – Att sotaren och brandskyddskontrollanten har med sig en egen stege är inte konstigare än att en hantverkare, exempelvis en plåtslagare, har med sig en egen stege, säger Johan Jonsson.

Relaterade inlägg: