När gäller Skolkortet Västtrafik?

Innehållsförteckning

När gäller Skolkortet Västtrafik?

När gäller Skolkortet Västtrafik?

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00. Eleven ska vid utdelning av det nya skolkortet ge tillbaka det tillfälliga färdbeviset. Tillfälligt skolkort är giltig i samma zon som elevens läsårskort.

Kan man åka tåg med skolkort Västtrafik?

Giltighet på tåg För att skolkortet skall vara giltigt på tåg måste du ha ett kvitto som visar giltighetstiden tillsammans med ditt skolkort. Kvittot kan du få i någon av Västtrafiks butiker, försäljningsombud, tågvärdar eller av förare på någon av Västtrafiks bussar.

Vart gäller mitt busskort?

Eleven kan resa med sin skolbiljett inom Skåne på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, närtrafik som körs av taxi samt färjan mellan Landskrona och Ven. Skolbiljetten gäller även till första station över längsgränsen.

När slutar Skolkortet fungera Västtrafik?

Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter kan du som student köpa biljetter från Västtrafiken med 25% studentrabatt. För mer information se Västtrafiks webbplats”: https://www.vasttrafik.se/biljetter/mer-om-biljetter/studentrabatt/

När gäller mitt skolkort?

Kortet gäller under perioden 16 augusti – 23 december 2021 och 10 januari – .

Kan jag se när mitt busskort går ut?

Giltighet. Ungdomsbiljetten läggs på Skånetrafikens reskort och gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne mellan 1 augusti 2021 och . Ungdomsbiljetten är precis som skolbiljetten personlig och får inte lånas ut. Ungdomen måste fylla i sitt namn på baksidan av kortet.

Vilka lov funkar Skolbusskort på?

Lov då skolkortet gäller

  • Sportlov.
  • Påsklov.
  • Höstlov.

När slutar busskorten fungera?

Kortet gäller under perioden 16 augusti – 23 december 2021 och 10 januari – .

Får man busskort i gymnasiet?

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan. Du som går på en fristående gymnasieskola kan ansöka om bidraget och om ansökan blir beviljad får du ett busskort (gymnasiekort). ... Om du har rätt till resebidrag kommer du att ett busskort av din gymnasieskola.

Hur ansöker man om Skolbusskort?

Elever ska ansöka om busskort och kontantersättning för resor via ett webbformulär (se nedan). Elever som är folkbokförda i andra kommuner men som studerar på någon av Kunskapsförbundets gymnasieskolor, kontaktar sin hemkommun. Här hittar du information och blanketter för gymnasiesärskolans skolskjuts.

Relaterade inlägg: