Hur man gör en Gruppförteckning?

Innehållsförteckning

Hur man gör en Gruppförteckning?

Hur man gör en Gruppförteckning?

Rum rangordnas från vänster till höger. Tex även om sovrum 2 ligger före sovrum 1 på säkring så skriver du i rumsordning vad rummet förekommer.

Hur kan man få reda på om en Porslinssäkring har gått?

I äldre proppskåp är det lite svårare ifall du inte vet ungefär var i bostaden som problemet bör ha kommit från. Du måste dock lokalisera den trasiga säkringen och det kan du till exempel göra genom att se huruvida den lilla metallknappen sticker ut när säkringen gått eller känna genom att säkringen i fråga är varm.

Hur bör det se ut vid ett elskåp?

Den ska vara så tydlig att man förstår vilka rum och vilka uttag eller andra kopplingspunkter i ett rum som gruppen betjänar. Har man till exempel flera WC behöver man ju vara lite tydligare i detta exempel. Säkringens märkström, den ”storlek” som det ska vara på säkringen.

Relaterade inlägg: