Vad är tak gjorda av?

Innehållsförteckning

Vad är tak gjorda av?

Vad är tak gjorda av?

Material till taket

 • Tegeltak. Traditionen att lägga tegel på taken är tusenårig i Sverige och ännu äldre i länder söderut i Europa. ...
 • Betongtak. ...
 • Till skillnad mot teglet som naturligt skiftar något i färg från gult till rött har betongpannan en jämn kulör. ...
 • Papptak. ...
 • Takshingel. ...
 • Halm- och vasstak. ...
 • Sedumtak. ...
 • Bra att tänka på

Finns längs nocken?

Nockplanka Den planka som löper längs med nocken, och som t. ex. nockpannor eller nockplåt fästs mot.

Vad heter de olika delarna på ett tak?

Takets olika delar och benämningar

 • Nockbräda.
 • Takstol.
 • Hanbjälke.
 • Nockpanna.
 • Ströläkt.
 • Bärläkt.
 • Underlagspapp.
 • Nedre pannrad.

Vad finns under taket?

Undertaket består ofta av: Ett underlagstak består ofta av ett underlag med duk eller takpapp. Ströläkt – en läkt som går mellan nock och takfot. Ströläkten är till för att skapa en luftspalt mellan takpannorna och underlaget. Bärläkt – en läkt som går horisontellt över taket som takpannorna vilar på.

Vad räknas som tak?

Taket består dels av en bärande konstruktion (se takstol), dels av ett skyddande skikt (se yttertaksbeklädnad). Gränsen mellan vägg och tak kan vara flytande.

Vilka material används ofta för takbeklädnad?

Takbeklädnad

 • Takpannor av tegel eller betong. I Sverige har tegeltak av tradition varit vanligast, men idag blir betongtaken allt vanligare. ...
 • Takpanna av tegel. Takpannor av tegel består av 100% lera som bränns i 1000 °C. ...
 • Takpanna av betong. Takpannan består i sin grund av cement, fin sand samt färgpigment.

Var sitter taknocken?

Taknocken. Det är i princip takets ”ryggrad”, böjningen där de två takfallen möter varandra (åtminstone för ett sadeltak). Taknocken kallas även för takås och, utöver skorstenen, är detta den högsta delen av taket.

Var sitter Fotplåt?

-Fotplåt. Längst ner vid takfoten bör det alltid sitta en fotplåt. Fotplåten har som uppgift att leda vatten från taket ner i hängrännan och dessutom både dölja och skydda den nedre delen av själva taket.

Vad heter de olika delarna i en takstol?

De vågräta bjälkarna i takstolar kallas hanbjälke. Utifrån byggtekniska krav och estetiska hänsyn formas takstolar enligt ett antal standardutföranden: Sadeltakstol. Fackverkstakstol.

Vad heter de delar som avslutar ett tak?

Summering – I den här ordningen hittar du takets delar Högst upp på ett sadeltak har du nockpannorna. Därefter kommer takpannorna följ av taknocken samt bär- och ströläkt. Sedan kommer underlagspapp och underlagstaket (även kallat råspont).

Relaterade inlägg: