Är tyngdtäcke bra för alla?

Innehållsförteckning

Är tyngdtäcke bra för alla?

Är tyngdtäcke bra för alla?

De stillar oro och ångest, känns lugnande och ombonade och hjälper många med olika typer av sömnproblem, t. ex. för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för personer med demenssjukdom, men också för personer med ”vanliga” sömnsvårigheter och kan därigenom minska sömn- och insomningsmedicin.

Vad händer om man har för tungt tyngdtäcke?

Om du väljer ett för tungt eller för lätt täcke så kan effekten utebli. Ett för tungt täcke kan dessutom leda till att du känner ett obehag och får motsatt effekt. ‒ Risken är ju att man inte blir hjälpt av tyngdtäcket alls, eller känner att det är obehagligt att använda.

Hur använda tyngdtäcke?

Lägg tyngdtäcket över kroppen och känn efter hur det känns i kroppen när du använder det. Första gången rekommenderas att du provar täcket i minst 15 minuter för att ge kroppen möjlighet att svara på stimulansen. Öka därefter användningstiden i den takt som känns bra. Mondian tyngdtäcke passar i ett vanligt påslakan.

Vilket Cura täcke ska man ha?

Vilken vikt du trivs med är individuellt men rekommendationen är att du väljer ett täcke som motsvarar ca 10-15% av din kroppsvikt. Om du väger 70 kg kan du till exempel välja ett täcke som väger mellan 7-11 kg. Det skall dock bara ses som en rekommendation då vissa personer föredrar även tyngre täcken.

Vilka ska inte använda tyngdtäcke?

Inte för barn under 3 år: Barn under 3 år bör inte ha tyngdtäcke. Är du orolig eller har frågor kring detta rekommenderas att du talar med din eller ditt barns läkare innan du gör ett inköp. Många läkare varnar för att använda tyngdtäcken och andra tyngdprodukter på små barn.

Är tyngdtäcke bra för ryggen?

Det kan hända om jag provar det i en period av bättre sömn att jag ligger mer still och det fungerar. Min slutsats är att Cura täcket är ett bra täcke för dem flesta (undantag de sjukdomstillstånd som nämndes), men har man ryggartros ska man prova ett tyngdtäcke innan man skaffar ett för att se hur ryggen reagerar.

Hur tungt Cura täcke ska man ha?

Rekommendationen är att man väljer ett täcke som motsvarar 10 procent av sin kroppsvikt. Om du till exempel väger 70 kg, väljer du ett täcke som väger 7 kg. Det här är dock bara en rekommendation, och vilken vikt man trivs bäst med är individuellt. En del föredrar tyngre täcken.

Vilken vikt skall man ha på tyngdtäcke?

Generellt kan man säga att ju svårare sömnproblematik desto tyngre täcke, och mindre sömnsvårigheter innebär ofta att man kan ha en lägre vikt på täcket. Att ett tyngdtäcke ska väga 10-15 % av ens kroppsvikt är en missuppfattning som tyvärr fått fäste. Kroppsvikt styr inte valet av vikt.

När kan man börja använda tyngdtäcke?

Vi rekommenderar inte tyngdtäcke till barn under 3 år. Vi tycker att man ska vara förmögen att kunna ta av sig täcket själv eller kunna uttrycka att man inte vill ha det på sig. Det är viktigt att ta hänsyn till varje individ vid bedömning av vikt.

Vilken tyngd på tyngdtäcke ska man ha?

Vanligast hos vuxna och barn från 12 år är vårt 7 kg tyngdtäcke, det kan du utgå från om du är osäker. När du har svårt med insomningen men för övrigt sover bra eller om du vaknar upp många gånger på natten så väljer du mellan 7 och 10 kg.

Relaterade inlägg: