Vilka klasser av spånskivor används i fuktiga rum?

Innehållsförteckning

Vilka klasser av spånskivor används i fuktiga rum?

Vilka klasser av spånskivor används i fuktiga rum?

I Braskereidfoss tillverkas spånskivor i hållfasthets- klass P1, P2, P3, P4, P5 och P6. Forestia har en årskapacitet på 360 000 m3 spån- skivor.

Varför använder man spånskiva?

Den råa spånskivan är stabil, slät och jämn och används ofta i väggar som alternativ till gips och plywood. Den släta ytan kan kläs med filt, glasväv eller tapet. Mycket plan och stabil skiva med spont och not för både bärande och flytande undergolv. Flytande golv läggs av skivor ned till 12 mm.

Vilka egenskaper har spånskiva?

En spånskivas egenskaper skiljer sig inte lika mycket åt som olika MDF skivor gör. Densiteten ligger oftast mellan 5 kg/m3. Den stora skillnaden är att spånskivan inte lämpar sig för fräsning eller målning. Eftersom träfibrerna är grövre får man inte den fina ytan som på en MDF skiva.

Vad är Cementbundna skivor?

Cementbundna spånskivor är tillverkade av träspån och portlandcement. Skivorna är grå med en jämn och slät yta normalt utan synliga träspån.

Vilken tjocklek på spånskiva?

Golvspånskivor är tillverkade av träfibrer och lim som sammanpressats under högt tryck och hög värme. Som bärande golvspånskiva ska alltid 22 mm tjocklek användas. I torra utrymmen (klimatklass 0 och 1) används P6-kvalitet. I utrymmen med förhöjd luftfuktighet 80% RF (klimatklass 2) används P5-kvalitet.

Är spånskivor farliga?

Ämnet formaldehyd ger människor cancer. Det finns på bygget i spånskivor och kan bildas när gasolbrännare används fel. Formaldehyd har tidigare varit klassat som misstänkt cancerframkallande.

Vad göra med spånskiva?

För fuktbeständiga spånskivor förstärks limmet med melamin. Även andra bindemedel kan förekomma i spånskivor, till exempel fenol, cement eller gips. Det finns ändamålsanpassade skivor för golv, väggar, innertak, underlagstak, möbler och inredningar.

Kan man tapetsera direkt på spånskiva?

Omålad vägg. Omålat trä, till exempel spånskivor och liknande bör få en remsa med glasfiberväv mellan skarvarna. Bäst resultat får du om du grundmålar, eller förlimmar, väggen först innan du börjar tapetsera så att inte spånskivan suger vattnet från tapetklistret.

Vad är träfiberskiva gjort av?

MDF står för Medium Density Fibreboard. Det är ett slags träfiberskiva som tillverkas i en torr process och innehåller syntetiskt lim, i regel karbamidlim. Det är samma lim som i spånskivor.

Hur mycket vikt klarar en spånskiva?

Spånskivorna tål stora laster och klarar mycket väl att bära upp till exempel radiatorer och liknande tyngder nära väggen utan att särskilda kortlingar måste monteras mellan reglarna. Förhållandet vikt/hållfasthet är mycket gynnsamt, en 12 mm väggspånskiva väger endast 8 kg/m².

Relaterade inlägg: