Vad gör man i Europaparlamentet?

Innehållsförteckning

Vad gör man i Europaparlamentet?

Vad gör man i Europaparlamentet?

Ett av de viktigaste uppdragen för Europaparlamentet är att ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar. Det gör Europaparlamentet oftast tillsammans med ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.

Vilka delar består EU av?

EU-institutionerna

 • Europaparlamentet.
 • Europeiska rådet.
 • Europeiska unionens råd.
 • Europeiska kommissionen.
 • Europeiska unionens domstol.
 • Europeiska centralbanken.
 • Europeiska revisionsrätten.
 • Europeiska utrikestjänsten.

Hur många platser i parlamentet har Sverige?

Sveriges 21 mandat i Europaparlamentet. Europaparlamentsvalet i Sverige 2019 ägde rum den , då 20 ledamöter från den svenska valkretsen valdes till Europaparlamentet.

Vilka sitter i Europaparlamentet och vad beslutar de om?

Europaparlamentet
Europeiska unionens institutioner
Europaparlamentet
Funktion– Lagstifta tillsammans med rådet – Utöva parlamentarisk kontroll – Välja kommissionsordföranden
Inrättad
Rättslig formInstitution

Vilka partigrupper finns i Europaparlamentet?

Allra mest sammanhållen är Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA-gruppen), tätt följd av Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (EPP-gruppen) och Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D-gruppen).

Hur är arbetet i Europaparlamentet organiserat?

Europaparlamentets organisation och funktion regleras i parlamentets arbetsordning. Verksamheten bedrivs genom politiska organ, utskott, delegationer och politiska grupper.

Vad är EU förkortning av?

Den Europeiska unionen, förkortad EU, är en ekonomisk och politisk union bestående av 28 europeiska länder. ... 31 december 1994 hade EU 12 medlemsländer: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Vad bestämmer Sverige om själv?

Regeringsformen börjar med grunderna för statsskicket och slår fast att all offentlig makt utgår från folket. Det betyder att medborgarna är med och bestämmer genom de politiker som väljs in i riksdag, kommuner och regioner. Detta kallas representativ demokrati.

Vad är Europaparlamentet?

 • Europaparlamentet ( EP ), även känt som EU-parlamentet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europeiska unionens råd. Parlamentet, som består av 705 ledamöter som väljs genom allmänna och direkta val vart femte år, företräder unionsmedborgarna direkt på unionsnivå.

Vilka politiska partier tillhör Europaparlamentet?

 • De 21 svenska ledamöterna, EU-parlamentarikerna, tillhör något av de åtta svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet 2019-2024. Partierna ingår samtidigt i någon av parlamentets politiska grupper. Olika politiska partier kan ingå i samma partigrupp i Europaparlamentet.

När lämnade brittland Europaparlamentet?

 • Storbritannien lämnade EU (brexit) 31 januari 2020. Då minskade antalet ledamöter i Europaparlamentet från 7. Sverige fick då 21 ledamöter, i stället för 20 som tidigare.

Relaterade inlägg: