Hur stor är våran galax?

Innehållsförteckning

Hur stor är våran galax?

Hur stor är våran galax?

Vår galax Vintergatan är ungefär 100 000 ljusår tvärs över och innehåller över 400 miljarder stjärnor. Det betyder 44 444 stjärnor var till var och en av Sveriges nio miljoner invånare, vilket faktiskt är fler stjärnor än du kan se en klar natt.

Hur tror man att de stora elliptiska galaxerna har bildats?

En galax kan bestå av flera hundra miljarder stjärnor. Man tror att det finns över 100 miljarder galaxer i Universum. ... Elliptiska galaxer bildas om molnet kollapsar långsamt med en mindre rotation, och det blir en snabb stjärnbildning.

Hur många solsystem finns det i Vintergatan?

Om man utgår från antalet planeter i vårt solsystem och multiplicerar det med uppskattningen av antalet stjärnor kan det finnas mellan 800 miljarder och 3,2 biljoner planeter i Vintergatan. Det finns åtta planeter runt vår stjärna solen.

Hur kan en galax se ut?

Hur ser en galax egentligen ut? Det finns tre olika huvudgrupper av galaxer: Elliptiska, som är runda; spiralgalaxer, till vilka Vintergatan hör, som liknar virvlar och oregelbundna galaxer som Stora Magellanska molnet. Som allt annat i universum hålls galaxerna ihop av gravitationen.

Vilken är den största galaxen?

Andromedagalaxen är med en synlig diameter på 165 000–200 000 ljusår 1,5–2 gånger så stor som Vintergatan och är den största galaxen i den lokala galaxhopen. Dess utsträckning på stjärnhimlen är cirka 3×1 grader vilket är mycket större än månens (cirka 0,5 grad).

Hur ser Vintergatan ut?

Ovanifrån sett ser Vintergatan ut som en spiral, och sett från sidan ser den ut som en lins. Galaxen är uppskattningsvis 100 000 ljusår bred och ca 20 000 ljusår tjock. Solen ligger ungefär 28 000 ljusår ifrån Vintergatans centrum och är bara en bland 200 miljarder stjärnor av liknande storlek och sort.

Hur upptäckte man att det fanns olika galaxer?

Man trodde att de var nebulosor och såg ut som stora gasmoln. Innan man insåg att det fanns galaxer trodde man att det största som fanns i rymden var solsystemet. Man undersökte man nebulosorna i teleskop många galxer vart identifierade som nebulosor.

Vad är en galax uppbyggd av?

En galax (från grekiskans γαλαξίας κύκλος, galaxías kýklos – ”mjölkringen”, avseende Vintergatan), är en stor samling av materia i universum, som stjärnor, gas, rymdstoft och förmodad mörk materia sammanbunden genom gravitation.

Finns det flera solsystem i Vintergatan?

Nu har 715 av dem bekräftats. Därmed fördubblades nästan antalet hittills upptäckta planeter kring främmande solar i vår galax till cirka 1 700.

Vilka solsystem finns?

Vårt solsystem kallas i dagligt tal för solsystemet, bestående av de jordlika planeterna Merkurius, Venus, jorden och Mars samt jätteplaneterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus, därjämte otaliga andra mindre objekt, främst i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, i Kuiperbältet utanför Neptunus och i Oorts ...

Relaterade inlägg: