Vad behövs till hummerfiske?

Innehållsförteckning

Vad behövs till hummerfiske?

Vad behövs till hummerfiske?

Det är i dag det enda redskapet som är tillåtet att fiska hummer med. Vanligtvis agnar man hummertinorna med saltat makrill, torsk eller annan fisk som legat ett tag och ruttnat. Är betet för färskt lockar det istället till sig krabbor och hummern håller sig borta.

Var fångar man hummer?

Numera är det enbart tillåtet att fiska hummer från och med den första måndagen efter 20:e september fram till sista november (sista december för yrkesfiskare). Här i Sverige kan du bara fiska hummer på västkusten – i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund, där det finns saltvatten.

Hur många tinor får man ha?

Hummertinan ska ha minst två runda flyktöppningar med en diameter på minst 60 millimeter i nedre kanten av varje rums yttervägg. Fritidsfiskare får högst använda sex tinor, medan yrkesfiskare får ha högst 40 hummertinor.

Hur många hummertinor får yrkesfiskare ha?

Högst sex tinor Vid fritidsfiske får sammanlagt högst sex hummertinor användas samtidigt. Den som fiskar med fiskelicens får ha högst 40 hummertinor. Det är bara hummertinor som användas vid fiske. Får man hummer i något annat redskap måste man genast släppa i humrarna igen.

Hur lägga hummertina?

Hummertina – det enda tillåtna redskapet Man agnar vanligtvis hummertinorna med saltat makrill, torsk eller annan fisk som legat ett tag och ruttnat. Är betet för färskt lockar det istället till sig krabbor. Humrarna du fångar måste vara minst nio centimeter, mätt från ögonens bakkant till huvudsköldens bakkant.

Hur stor måste en hummer vara?

Minimimåttet är 9 centimeter. Du mäter från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant. Det kallas carapaxlängd. Du får inte fånga hummer med yttre rom.

Får man fiska hummer från land?

Endast svenska medborgare eller den som är stadigvarande bosatt i Sverige får fiska hummer. Utländska medborgare får endast fiska med handredskap (stang).

Hur många humrar får man fiska?

Hummertina enda tillåtna redskap Som fritidsfiskare får du använda högst sex hummertinor samtidigt. Den som fiskar med fiskelicens får ha högst 40 hummertinor.

Hur många hummertinor får man ha?

Vid fritidsfiske gäller sex tinor per person. En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar. Flyktöppningarna ska vara minst 60 millimeter i diameter. De ska vara placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Hur lång lina till hummertina?

Får du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i havet. En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Som fritidsfiskare får du använda högst sex hummertinor samtidigt.

Relaterade inlägg: