Hur kan man få bort vitiligo?

Innehållsförteckning

Hur kan man få bort vitiligo?

Hur kan man få bort vitiligo?

Behandling vid vitiligo

  1. Kortisonsalva eller-kräm som du smörjer fläckarna med. ...
  2. Läkemedel som dämpar immunförsvaret, antingen som salvor eller tabletter.
  3. Ljusterapi med ultravioletta strålar. ...
  4. Kirurgisk behandling där melanocyter från opåverkad hud transplanteras in i området med vitiligo.

Hur snabbt utvecklas vitiligo?

Fläckarnas utbredning ökar ofta sakta under årens lopp men i enstaka fall snabb spridning under månader. Viss repigmentering förekommer. Segmentell vitiligo: Utvecklar sig inom 3–12 månader och sprider sig vanligtvis inte efter det. Håller sig ofta inom ett dermatom.

Varför får man SLE?

Sjukdomsorsaken är okänd. Hormonella faktorer kan öka benägenheten för sjukdomen, eftersom SLE uppträder mest hos kvinnor i fertil ålder. En viss ärftlig benägenhet för sjukdomen tycks finnas. Vissa läkemedel (hydralazin, prokainamid), eventuellt även andra kemikalier och solens UV-strålning ökar risken för sjukdomen.

Hur kan man bli av med pigmentfläckar?

I en kemisk peeling används olika syror för att behandla det önskade hudområdet. Genom att peelingen tar bort döda hudceller och den översta huden minskar uppkomsten av hyperpigmentering och pigmentfläckar. Djupare typer av kemisk peeling kan tränga längre ner i huden och ge mer resultat.

Hur kan man ta bort pigmentfläckar?

Vid behandling av pigmentfläckar med IPL absorberas pigmentet (melaninet) av ljuset och omvandlas till värmeenergi som förstör oönskat pigment. Efter behandlingen blir pigmentfläckarna mörkare och inom 7-12 dagar stiger pigmentet mot hudytan för att sedan falla av.

Hur många har vitiligo i Sverige?

Baserat på antagandet att vitiligo drabbar 1-2 procent av befolkningen beräknas cirka 100 0 000 svenskar antingen ha eller ha haft sjukdomen, alternativt drabbas av den i framtiden. Sjukdomen är ofarlig men kan sänka den drabbades självkänsla och de vita fläckarna på huden kan upplevas som besvärliga.

Relaterade inlägg: