Vad består ett moln av?

Innehållsförteckning

Vad består ett moln av?

Vad består ett moln av?

Majoriteten av moln består av små vattendroppar eller iskristaller. Moln uppstår vanligen när fuktig luft tvingas röra sig uppåt och då avkyls. Då kondenserar vattenångan i luften och blir till små vattendroppar eller iskristaller.

Hur ser åsk moln ut?

Kan se ut som ett städ från sidan. Kan vara mycket mörkt underifrån men gnistrande vitt från sidan. Bymolnen är stackmoln som växt på höjden så mycket att vattendropparna i toppen fryser till iskristaller. Kallas även åskmoln.

Vilka Molntyper har stor vertikal utsträckning?

Vi kommer att skilja mellan olika molntyper baserat på höjden där de bildas.

 • Cirrus. De är vita moln, transparenta och utan inre skuggor. ...
 • Cirrocumulus. ...
 • Cirrostratus. ...
 • Altocumulus. ...
 • Hög stratus. ...
 • Nimbostratus. ...
 • Stratocumulus. ...
 • Strata.

Vad finns det för moln?

10 moln - huvudgrupperna:

 • Stackmoln (Cumulus)
 • Dimmoln (Stratus)
 • Regnmoln (Nimbostratus)
 • Åsk- och bymoln (Cumulonimbus)
 • Valkmoln (Stratocumulus)
 • Böljemoln (Altocumulus)
 • Skiktmoln (Altostratus)
 • Fjädermoln (Cirrus)

Vart kommer vattnet i molnen ifrån?

Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp som drivs av solens energi. Solen värmer vattnet i våra hav, sjöar, vattendrag och i marken. När det avdunstade vattnet stiger upp i atmosfären kyls det ner, kondenserar, och bildar moln. När molnen så småningom blir mättade börjar det regna och vattnet återförs till jordytan.

Hur kan moln sväva?

Ett moln består av miljarder mikroskopiska vattendroppar som är så lätta att de svävar i luften. ... Molnen löses upp igen när luften sjunker och kyls av inom större områden. De små vattendropparna klumpas då ihop till regnmoln.

Hur bildas Cumulonimbusmoln?

Cumulonimbus (bymoln eller åskmoln) kallas en typ av moln som har en stor vertikal utsträckning. De bildas genom kraftig hävning av luften, som kan uppstå genom att solen värmer upp jordytan eller då luften strömmar över ett varmare underlag.

Hur länge varar ett åskväder?

Om åskmullret hörs mindre än 10 sekunder efter att man sett blixten är åskmolnet mindre än tre kilometer bort, och då börjar det vara dags att gå inomhus. De flesta som träffats av blixten har varit närmare än 3 kilometer från åskmolnets centrum. Inomhus är det ingen fara. Har huset åskledare är du så gott som säker.

På vilken höjd är molnen?

Huvudsakligen består moln av vattendroppar, iskristaller eller en blandning av båda. Molndropparna i ett moln har en genomsnittsdiameter på mellan 0,02 och 0,03 mm. Få är större än 0,08 mm.

Hur lågt kan moln gå?

För svenska förhållanden kan moln som ligger över cirka 5 kilometer upp kallas för höga moln. Moln som befinner sig mellan 2 och 7 kilometer kan betecknas som medelhöga och de vars molnbas ligger under 2 kilometer kan kallas för låga moln.

Relaterade inlägg: