Vad bestämmer kyrkofullmäktige?

Innehållsförteckning

Vad bestämmer kyrkofullmäktige?

Vad bestämmer kyrkofullmäktige?

Kyrkofullmäktige väljer ledamöter till ett kyrkoråd som är församlingens eller pastoratets styrelse. I församlingar med färre än 500 medlemmar kunde tidigare det högsta beslutande organet vara kyrkostämma. Det finns numera bara kvar i Hovförsamlingen.

Hur utses kyrkoråd?

2 § Ledamöter och suppleanter väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman i varje församling. Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även bestämmas i vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring.

Hur ofta är det kyrkoval?

Valet hålls vart fjärde år. Sedan Svenska kyrkan år 2000 fick ändrade relationer till staten, ansvarar kyrkan själv för sina val och de är numera direkta på i stort sett alla nivåer. Kyrkovalet 2021 genomfördes den 19 september 2021, med tretton nationellt deltagande nomineringsgrupper till kyrkomötet.

Relaterade inlägg: