Vad behöver man för att Tömköra?

Innehållsförteckning

Vad behöver man för att Tömköra?

Vad behöver man för att Tömköra?

Tömkörning – ett bra alternativ till ridning

  • Vanligt träns eller kapson.
  • Tömkörningsgjord, helst en rejäl gjord i läder med riktig däckel och flera ringar så att det går att variera inspänningen.
  • Eventuellt svanskappa.
  • Tömmar, helst i läder och cirka 7 meter långa.
  • Pisk.
  • Benskydd.

Varför Tömkörning?

Speciellt för hästar med ryggproblem har man med tömkörning/tömlongering en bra metod att bygga upp ryggens muskulatur igen. Fokus är att man vill aktivera rygg och bakbensaktivitet och lära hästen arbeta med ett normalt rörelsemönster.

Hur ska man spänna tömmarna vid Tömkörning?

När du tömkör finns det olika sätt att fästa tömmarna på – det vanligaste är att bara fästa dem direkt i bettet, dra dem genom de höga ringarna på däckeln och sedan bak till handen.

Hur man Tömkör?

Lättast att börja tömköra är att följa spåret, då vet både du och hästen var ni är på väg. När detta går bra kan du flytta dig och tömköra på en stor volt. Försök att tänka på tömmarna som inner respektive yttertygel och pisken och rösten som dina skänklar (framåtdrivande hjälper).

Vad behövs vid longering?

Hjälpmedel vid longering

  • Inspänning. Hjälptyglar används på rutinerade hästar för att de även under longeringsarbetet ska arbeta i rätt form. ...
  • Chambon. Chambon är en halsförlängare som kan användas för att få hästen att sträcka sig framåt-nedåt. ...
  • Kapson. Det finns olika sätt att fästa longerlinan vid tränset. ...
  • Delta.

Hur fäster man en Longerlina på bästa sätt?

Då du longerar hästen ska du ha en 15 m lång longeringslina som du fäster endera genom ena bettringen över nacken på hästen och hakar fast i andra bettringen eller trär genom ena bettringen, under hakan på hästen och fäster i andra bettringen.

Varför Tömkör man hästen?

Att jobba hästen på töm har många fördelar – du ser hur den rör sig, kan förbättra er kommunikation och kan lära in nya rörelser från marken innan du själv sitter upp. Men att tömköra är också en konst i sig och ibland blir det helt enkelt fel.

Vad betyder Tömköra?

Tömkörning är enkelt uttryckt när du med långa tömmar, som löper genom ringar i en gjord på hästen, arbetar med hästen.

Hur Longera man?

När du longerar ska du stå så att du alltid har hästen snett framför dig. Hästen ska ramas in så att en triangel bildas mellan hästens nos, linan, dig själv och pisken tillbaka till hästens svans. Under longeringen ska du röra dig på en liten cirkel och alltid hålla linan sträckt.

Hur ska Kapson sitta?

Kapsonen skall kunna lyftas 1-2 cm från nosryggen. Den får inte sitta för hårt. Kapsonen behöver inte följa nosryggens form. Den skall ligga an på nosryggens "hörn" och får inte vara trängre än att ett finger kan föras in mellan kind och kapson.

Relaterade inlägg: