Vad ska ett PM innehålla?

Innehållsförteckning

Vad ska ett PM innehålla?

Vad ska ett PM innehålla?

PM är en förkortning av promemoria, som betyder ”kortfattad redogörelse”. Texten i en/ett PM kan struktureras som en sammanhållen, sammanfattande text där Du själv väljer rubriker utifrån vad Du väljer att behandla för. I texten ska Du försöka dra slutsatser utifrån de frågeställningar eller problem som formulerats.

Vilka delar består ett PM av?

Ett PM består av följande delar; Titelsida, Inledning, Metod, Resultat Diskussion och Referenser.

Vad menas med att skriva ett PM?

Promemoria[redigera | redigera wikitext] En promemoria (en eller ett PM eller pm, med både n- och t-genus), latin "för minnet", eller memorandum (memo) är ett kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar; numera i synnerhet en sammanfattad redogörelse för ett avgränsat ämne.

Hur skriver man ett PM i juridik?

PM:n är begränsad till maximalt 2 200 ord inklusive klientmissiv (max 500 ord), försättsblad och fotnoter. Texten ska utformas med 1,5 radavstånd och 12 punkter, Times New Roman som typsnitt. PM:n ska innehålla käll- förteckning.

Vad ska man tänka på när man skriver ett PM?

Ett PM brukar ha följande upplägg:

  1. Inledning som presenterar ämnet.
  2. Frågeställning i slutet av inledningen.
  3. Presentation av fakta från källa ett, i form av ett referat och ev. ...
  4. Presentation av fakta från källa två, i form av ett referat och ev. ...
  5. (Om du har fler källor presenterar du dessa också, på samma sätt som tidigare)

Hur presenterar man en frågeställning i ett PM?

I inledningen börjar du med att presentera din frågeställning på ett intresse- väckande sätt. Läsaren är inte alls lika intresserad av ditt ämne som du är, utan måste lockas att bli nyfiken. Du förklarar vilken din problemställning är och varför den är intressant, dvs. det som vi hittills talat om.

Hur skriver man ett avslut på ett PM?

AVSLUTNING. I avslutningen ska du resonera kring och dra slutsatser från det källmaterial du har i den utredande delen. Dra slutsatser om ämnet utifrån källorna och din frågeställning.

Hur gör man en PM?

Ett PM brukar ha följande upplägg:

  1. Inledning som presenterar ämnet.
  2. Frågeställning i slutet av inledningen.
  3. Presentation av fakta från källa ett, i form av ett referat och ev. ...
  4. Presentation av fakta från källa två, i form av ett referat och ev. ...
  5. (Om du har fler källor presenterar du dessa också, på samma sätt som tidigare)

Hur långt är ett PM?

Vissa lärare använder ordet PM som en synonym till ”en kort utredande uppsats” på några sidor. På universitetet kan PM även innebära att man beskriver sin plan för en större uppsats man kommer att skriva senare, och då kan texten vara mellan en till fem sidor.

Hur inleds ett PM?

INLEDNING. Inledningen ska på ett kortfattat sätt presentera ämnet och dina frågeställningar. Skriv så att det är lätt att förstå kopplingen mellan frågeställning/arna och ämnet. Håll dig till ett vetenskapligt språkbruk, du ska vara objektiv och inte blanda in dina egna tankar och känslor.

Relaterade inlägg: