Vad får man MS av?

Innehållsförteckning

Vad får man MS av?

Vad får man MS av?

Rökning, låg halt av D-vitamin och övervikt är tre faktorer som man har kunnat konstatera ökar risken att få MS. Att få körtelfeber i tonåren istället för som barn verkar också öka risken liksom skiftarbete och organiska lösningsmedel.

Vilka drabbas av MS?

I Sverige är MS den vanligaste sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos unga människor. Varje år insjuknar minst cirka 600-650 personer i MS. I dag finns cirka17 500 personer med MS i Sverige. De flesta insjuknar mellan 10–60 års ålder (vanligtvis 20–40 år) och kvinnor drabbas i dubbelt så hög utsträckning som män.

Hur börjar sjukdomen MS?

I början av sjukdomen är det vanligt att symtom från olika delar av det centrala nervsystemet kommer och går i form av skov. Efterhand övergår sjukdomen ofta, men inte alltid, i en sekundärprogressiv fas med successiv försämring. Mindre vanligt är att MS börjar som primärprogressiv utan skov.

Kan man dö av sjukdomen MS?

MS ger återkommande inflammationer som angriper isoleringsskiktet runt nervtrådarna. Detta gör att impulserna i nerverna inte leds fram på normalt sätt. I de flesta fall leder den till rörelsehindrande handikapp. Ibland med komplikationer som leder till döden.

Hur botar man MS?

Det finns ingen behandling som kan ta bort sjukdomen helt. Men det finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet och som kan lindra besvären. De förebyggande bromsläkemedel som finns registrerade i Sverige och används för MS-behandling är följande: interferon-beta.

Hur vanligt är det med MS?

I Sverige lever cirka 20 000 personer med MS. De flesta är mellan 20 och 40 år när de får diagnosen. Inflammation på synnerven är ett ganska vanligt sätt för sjukdomen att börja. Det finns cirka 2,8 miljoner människor med MS i hela världen.

Hur påverkas hjärnan vid MS?

Hos vissa som är drabbade av MS uppkommer kognitiva problem. Till kognitiva funktioner brukar man räkna minne, inlärning, problemlösning osv. Man kan få svårare att komma ihåg saker och det kan krävas mer ansträngning för att kunna koncentrera sig och dra slutsatser.

Vad händer i nervsystemet vid MS?

Vid MS kommer immunförsvarets vita blodkroppar in i centrala nervsystemet och angriper myelinet. Det uppstår en inflammation och ibland skadas själva nervtrådarna. Då kan nervimpulserna inte ledas på rätt sätt. Vilka symtom du får beror på vilka nervtrådar som blir inflammerade.

Kan MS komma plötsligt?

För som med de flesta sjukdomar är tidig upptäckt och insatt behandling bara positivt ur behandlingssynpunkt. Eftersom MS går i skov, det vill säga blossar upp i perioder, kan det vara så att man inte alltid kopplar sjukdomen med symtomen. Dock kan man idag ställa en MS-diagnos relativt snabbt, redan efter ett skov.

Hur testas man för MS?

Det finns inget enkelt test som visar på MS. En neurolog ställer diagnosen med hjälp av flera kriterier och prov; sjukdomshistorien, symtom, neurologisk undersökning, magnetkamera och ryggvätskeprov. Ibland får man bara en enda inflammation och då har man inte MS, men man kan ha ett förstadie som kan bli MS.

Relaterade inlägg: