Vad består den grå och vita substansen av?

Innehållsförteckning

Vad består den grå och vita substansen av?

Vad består den grå och vita substansen av?

Hjärnan och ryggmärgen består av nerver Ryggmärgen och hjärnan består av nervceller och nervtrådar som kallas grå och vit substans. I den grå substansen finns nervcellernas cellkroppar. Den vita substansen innehåller nervtrådar omgivna av stödjeceller, så kallade gliaceller. Nervtrådarna skickar vidare nervsignaler.

Vad är grå substans i hjärnan?

Den grå hjärnbarken Hjärnans yttre yta kallas hjärnbarken eller den grå substansen. Här finns flera miljarder nervceller som länkas samman via synapser. Mellan synapserna skickas impulser, fram och tillbaka, som får oss att reagera, tänka och handla.

Vad har storhjärnan för uppgift?

Storhjärnans yttre lager kallas hjärnbarken eller cortex. Den består av grå hjärnsubstans som innehåller nervceller. Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser.

Vad består de grå och de vita delarna i hjärnan av?

Den ytliga delen av hjärnan (hjärnbarken eller den grå substansen) styr de flesta av kroppens funktioner, till exempel syn, hörsel, tankeförmåga och rörelser. Djupare delar av hjärnan (den vita substansen) består framför allt av nervbanor som kopplar ihop olika delar av hjärnan och ryggmärgen.

Var finns den vita substansen i hjärnan?

Den ligger i hjärnans inre delar och har fått sitt namn av det vita fett (myelin) som skyddar de långa nervtrådarna (axonerna). Forskaren Michael Jonsson har nu studerat kliniska symptom, radiologiska fynd och kemiska substanser i ryggmärgsvätska hos äldre personer med och utan uppenbar demens.

Vad är hjärnans belöningssystem och varför har vi ett sådant?

Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling. Belöningssystemets uppgift är att motivera oss att göra saker som är viktiga för vår överlevnad. När vi äter god mat, motionerar eller har sex, frisätter systemet dopamin; vi får en känsla av välmående.

Vad har hjärnstammen för uppgift?

En betydelsefull mottagningscentral för uppåtgående impulser från ryggmärgen och hjärnstammen. Har även ett flertal mindre kärnor som fungerar som omkopplingsstationer för sensoriska stimuli, som sedan förs vidare till hjärnbarken.

Vad innehåller Likvor?

Cerebrospinalvätska[redigera | redigera wikitext] Ryggmärgsvätskan innehåller 99 % av vatten och 1 % av salter främst natriumklorid. Dessutom finns mycket små mängder socker, protein och vita blodkroppar.

Vad ansvarar hjärnbarken för?

  • Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser. Sjukdomar i hjärnbarkens nervceller kan därför ge ofrivilliga rörelser som symtom, till exempel kramper vid epileptiska anfall.

Vad styr hjärnstammen?

  • Hjärnstammen styr kroppens hormonsystem, andningen, hjärtslagen, kroppstemperaturen, ämnesomsättningen och din vakenhet. Tillsammans med hypotalamus styr hjärnstammen även blodtryck och puls. Från hjärnstammen styrs också reflexer som att svälja och nysa. Lillhjärnan är viktig för balans och rörelser.

Vad är den vänstra hjärnhalvan som styr språk och tal?

  • Den vänstra hjärnhalvan är oftast den som styr språk och tal. Det kallas för att den är dominant. Den högra hjärnhalvan är oftast mer konstnärlig och skapande. Känsel och rörelser styrs av den motsatta sidans hjärnhalva, det vill säga rörelserna i höger kroppshalva styrs av vänster hjärnhalva, och tvärtom.

Vad är hjärnhinnornas uppgift?

  • Hjärnhinnornas främsta uppgift är att skydda hjärnan. Vi har tre hjärnhinnor: Hårda hjärnhinnan ligger ytterst och är kraftigast. Spindelvävshinnan är den mellersta. Hinnan har fått sitt namn på grund av att den är tunn som ett spindelnät. Mjuka hjärnhinnan ligger innerst.

Relaterade inlägg: