Hur man gör ett bokslut?

Innehållsförteckning

Hur man gör ett bokslut?

Hur man gör ett bokslut?

Guide för att göra bokslut och årsredovisning

 1. Steg 1: Förberedelser inför bokslutet. ...
 2. Steg 2: Gå igenom balanskonton. ...
 3. Steg 3: Bokslutsdispositioner. ...
 4. Steg 4: Beräkna och bokför skatt på årets resultat. ...
 5. Steg 5: Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning.

Vad ingår i ett bokslut för en enskild firma?

Ett vanligt årsbokslut består av: En balansräkning som visar företagets ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag. En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat. Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.

Vad behövs för en årsredovisning?

Det här ska ingå i K3-årsredovisningen

 • Förvaltningsberättelse.
 • Resultaträkning.
 • Balansräkning.
 • Noter (som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen).
 • Rapport över årets förändring i eget kapital (kan lämnas som tilläggsupplysning).

När ska bokslut göras?

När bokslutet skall vara klart beror på vilken bolagsform du har, men för en enskild firma är det i samband med deklarationen som gäller. Har du ett aktiebolag brukar du behöva lämna in det till bolagsverket först 7 månader efter årsskiftet.

Kan man göra bokslut själv?

De allra flesta nystartade, mindre aktiebolag behöver alltså inte ha en revisor. Det här betyder att du i praktiken får göra ditt bokslut och din årsredovisning helt själv om du har en litet aktiebolag.

Hur gör man bokslut steg för steg enskild firma Visma?

I menyn till vänster visas de olika delar årsbokslutet ska bestå av i form av klickbara poster. Klicka på var och en av dessa poster för att göra justeringar i vyn till höger. Klarmarkera justeringarna genom att klicka på bockarna i kolumnen Klart.

Kan enskild firma ingå i koncern?

Om den enskilda näringsidkaren är ett större företag och därmed ska upprätta en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL, och det dessutom är ett moderbolag i en koncern, så kan den enskilda näringsidkaren – med stöd av 7 kap.

Måste enskild firma bokföra?

Lagen säger att fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga. Här kan du läsa mer om vad skyldighet att bokföra innebär, vad en faktura ska innehålla och när du ska bokföra.

Vad behöver revisorn vid bokslut?

Normalt behöver man ha revisor om man ska upprätta årsredovisning, men små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Om företaget har revisor så ska han eller hon granska årsredovisningen. Efter revisionen lämnar revisorn en revisionsberättelse, och skriver även på årsredovisningen.

Vilka handlingar ska skickas till Bolagsverket?

Årsredovisningsguiden för aktiebolag

 • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större aktiebolag2, kassaflödesanalys.
 • Fastställelseintyg i original3
 • Revisionsberättelse, om det krävs.

Relaterade inlägg: