Vad består hjärtmuskeln av?

Innehållsförteckning

Vad består hjärtmuskeln av?

Vad består hjärtmuskeln av?

Hjärtats väggar består huvudsakligen av ett muskellager – myokardium – omgiven av ett tunt epikardium på hjärtats utsida, och på insidan av kamrar och förmak ett likaledes tunt endokardium. I vänster kammare är myokardiet ungefär 10 mm tjockt, men i höger kammare är det endast 3 mm.

Vad består blodomloppet av?

Blodomloppet består av följande organ:

  • Hjärtat. Hjärtat är ett ihåligt organ med muskelväggar som genomströmmas av blodet som passerar i kroppen. ...
  • Artärer. ...
  • Kapillärer. ...
  • Vener.

Vad styrs hjärtat av?

Vid normala förhållanden styrs hjärtats elektriska aktivering av ett system med specialiserade myokardceller, i det så kallade retledningssystemet. Retledningssystemet består av Sinusknutan, AV-knutan, His bunt, höger och vänster skänkel samt Purkinjefibrerna.

Vad heter det som delar hjärtat i två delar?

I varje halva av hjärtat finns ett förmak och en kammare. Förmaken tar emot blod och kamrarna pumpar blodet vidare. Hjärtat har fyra hjärtrum. Dessa är höger förmak, höger kammare, vänster förmak och vänster kammare.

Var är hjärtat placerat?

Hjärtat, som väger 250–350 gram, sitter i brösthålan (thorax) mellan lungorna, strax ovanför mellangärdet, något mer åt vänster och vilar på en muskelbädd (diafragman). På grund av embryonal utveckling ligger ungefär 2/3 av hjärtats volym till vänster och 1/3 till höger om mittlinjen.

Vad är en hjärtmuskel?

Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.

Vad gör skelettmuskulaturen?

Skelettmusklerna gör att vi kan röra på oss, tala, svälja, tugga och uttrycka känslor genom miner i ansiktet. De ger också stabilitet till skelettet och skyddar våra inre organ. Glatta muskler finns till exempel i blodkärlens väggar, luftrören, urinblåsan och mag-tarmkanalen. De kan inte styras av viljan.

Hur går blodomloppet?

Hjärtats högra kammare pumpar blodet till lungorna genom lungartärerna. I lungorna tar blodet upp syre och gör sig samtidigt av med koldioxid. Det syresatta blodet förs tillbaka till hjärtats vänstra förmak genom lungvenerna. Därefter fortsätter blodet till vänster kammare som pumpar ut det i stora kretsloppet igen.

Hur styrs hjärtat i hjärtat?

  • Hjärtslagen styrs genom att en impuls startas från ett litet område i höger förmak som kallas sinusknutan. Impulsen får hjärtats förmak att dra ihop sig så att blodet strömmar in i de två kamrarna i hjärtat. Sedan når impulsen vidare till den så kallade AV-knutan, och därefter genom den så kallade His-bunten.

Vad är hjärtats uppgift?

  • Hjärtat är en muskel, som är något större än din knutna hand. Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i din kropp. Hjärtat har fyra sammankopplade rum: vänster förmak som mynnar i vänster kammare samt höger förmak som mynnar i höger kammare.

Vad är hjärtats uppbyggnad?

  • Hjärtats uppbyggnad. Hjärtat hittar vi i brösthålan mellan lungorna. Det har formen som en kon med spetsen (apex) riktad nedåt. Hjärtmuskulaturen består av tvärstrimmiga muskelceller.

Vad är hjärtats volym?

  • Hjärtat, som väger 250–350 gram, sitter i brösthålan (thorax) mellan lungorna, strax ovanför mellangärdet, något mer åt vänster och vilar på en muskelbädd (diafragman). På grund av embryonal utveckling ligger ungefär 2/3 av hjärtats volym till vänster och 1/3 till höger om mittlinjen.

Relaterade inlägg: