Vilka grundämnen består gjutjärn av?

Innehållsförteckning

Vilka grundämnen består gjutjärn av?

Vilka grundämnen består gjutjärn av?

Gjutjärn är benämningen på järn-kol-legeringar med över två procent kol och inkluderar flera olika typer av gråjärn, segjärn, aducerjärn, kompaktgrafitjärn, vitjärn och austenitiska gjutjärn. De mest använda gjutjärnen håller vanligen kolhalter i intervallet 2,5 – 3,5 procent, se nedanstående tabell.

Vilken typ av gjutjärn är vanligast?

Grått gjutjärn är det vanligaste gjutjärnet. Ungefär 70–75 % av alla gjutjärn är gråjärn.

Hur gör man gjutjärn?

Järn framställs genom upphettning av järnhaltiga material. På så vis kan man reducera syret som varit bundet i malmen och få en renare produkt. Särskilda ugnar krävs för detta och det är höga temperaturer som gäller i processen. Ju effektivare ugnar man kunnat konstruera desto bättre järn har man kunnat göra.

Vad är gjutjärn?

Segjärn tillverkas genom att behandla gjutjärnssmältan med magnesium som gör att grafiten bildar kulor i stället för fjäll. Dämpningsförmågan hos segjärn är inte lika bra som hos gråjärn men bättre än för stål. Dessutom uppvisar segjärn god skärbarhet men är inte lika bra som gråjärn.

Vilken typ av spånor får man om exempelvis svarvar i gjutjärn gråjärn?

Beställaren får oftast acceptera materialets normala mikrostruktur, exempelvis ferritiska segjärn, perlitiska gråjärn eller normaliserade kolstål med ferrit- perlitiska strukturer eller martensitiska seghärdningsstål.

Vad är en gjutjärnspanna?

Gjutjärnspannan leder värme bra och tål höga temperaturer. Det tar förvisso lite längre tid, men när pannan väl har hettats upp behåller den värmen längre än teflon och rostfritt. En uppvärmd gjutjärnspanna kyls heller inte ned av att du lägger kalla råvaror i den.

Vilken färg har gjutjärn?

Typer av gjutjärn I gråjärn består kolet av grova grafitfjäll, i vitjärn förekommer kolet främst i form av cementit och kisel i form av perlit. Andelen kol i gråjärn, segjärn och vitjärn är i princip den samma: 3 till 4 procent kol. Kiselhalten varierar dock något med mellan en och tre procent kisel.

Hur tillverkas en Gjutjärnsgryta?

Förr användes gjutjärn i många fler sammanhang än idag, men det har till stor del konkurrerats ut av andra material.

Vad ska man inte laga i gjutjärn?

Samma går för kolstål! I och med att du inte diskar ur med diskmedel så tar pannan lätt smak av det du lagar. Var därför försiktig med att laga starka saker, eller att använda olivolja som har låg röktemperatur.

Är gjutjärn hårt?

Vitt gjutjärn är mycket hårt och mycket sprött och har därför inte så många användningsom- råden. Det förekommer att vitjärn används till slitdelar i mal- och krossanläggningar. Vitjärnet kan också genom legering göras så pass värme- beständigt att det kan användas exempelvis till galler i mineralrosteranläggningar.

Relaterade inlägg: