Varför Värkstimulerande?

Innehållsförteckning

Varför Värkstimulerande?

Varför Värkstimulerande?

Oftast används värkstimulerande dropp vid en igångsättning. Droppet innehåller hormonet oxytocin. Det är samma hormon som du som är gravid själv producerar under en förlossning. Droppet anpassas till hur starka och täta värkar är och hur förlossningen utvecklar sig.

Vad räknas som lång förlossning?

Hur lång tid brukar en förlossning ta? En förlossning brukar ta ungefär 10 till 18 timmar, om du föder barn för första gången. Har du fött barn tidigare tar förlossningen ungefär 4 till 8 timmar. Tiden börjar räknas från att värkarna har blivit kraftiga och regelbundna.

Vad är sekundär Värksvaghet?

Sekundär värksvaghet innebär att livmodermunnen till en början öppnar sig i normal takt för att senare i förlossningens skede, vid sex till åtta centimeter avta eller avstanna helt (Nordström & Abascal, 2016).

Hur lång tid tar Utdrivningsskedet i förlossningen?

Denna fas kan pågå från 15 minuter upp till 3-4 timmar- ibland längre tid, första gången en kvinna föder. Under utdrivningsskedet föds barnet och sedan moderkakan. Värksvagheten, alltså att förlossningen stannar av, inträffar vanligen under öppningsskedet.

Hur många får värkstimulerande dropp?

Svensk statistik visar att så många som 50-70 procent av förstföderskorna stimuleras med värkstimulerande medel – alltså en stor del utan att först ha en diagnos. Det betyder att de ges läkemedel i onödan.

När ges värkstimulerande dropp?

Vanligen avvaktar man en till två timmar för att invänta sammandragningar. Om värkarna inte kommer igång efter amniotomi ges ett värkstimulerande dropp. När vattnet har gått och sammandragningarna inte har kommit igång sätts ett dropp med det kroppsegna hormonet oxytocin.

Hur länge kan värkar hålla på?

Hur länge varar latensfasen? Latensfasen är den längsta fasen av förlossningen och kan pågå från några timmar till flera dagar. Ibland märker man inte av latensfasen.

Hur lång tid tar Öppningsskedet?

Statistiskt sett öppnar sig sedan livmodermunnen sig en halv till en cm per timme, men detta är statistik och säger inget om hur det blir för den enskilda kvinnan. Upptill 12 timmar anses normalt för den aktiva delen av öppningsskedet, för en omföderska går det i regel fortare.

Vad är Partus Normalis?

WHO´s definition av normal förlossning innefattar att graviditeten är av enkel börd, att värkarbetet startar spontant, att barnets föds i huvudbjudning mellan gestationsveckorna 37+0 och 41+6, med en frånvaro av medicinska riskfaktorer och instrumentella interventioner samt att mor och barn mår bra efter förlossningen.

Vad menas med Skulderdystoci?

Med begreppet skulderdystoci avses en situation som uppstår vid huvudbjudning, då barnets huvud framfötts på normalt sätt, men skuldrornas framfödande förhindras. Skuldrorna har då kilat in sig i bäckenet. Skulderdystoci uppstår när barnets skulderbredd överstiger diametern på moderns bäckeningång.

Relaterade inlägg: