Vad består ett fönster av?

Innehållsförteckning

Vad består ett fönster av?

Vad består ett fönster av?

Glasade fönster kan vara gjorda i valsat planglas, floatglas eller infattat glas. Ett infattat glasfönster har en gjuten blyinfattning, blylistinfattning eller är kopparfolielött av typ tiffanyteknik. Fönsterglas kan även färgas eller målas med olika pigment, exempelvis i kyrkfönster.

Vad kallar man de oftast tunnare lister som delar av glaset?

Spröjs. Lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Förutom färger, storlekar och många kombinationsmöjligheter så kan du välja om dina spröjs ska sitta fast eller vara löstagbara. Läs mer om spröjs.

När började man tillverka fönster?

Det är under 1500-talets mitt som fönsterglas börjar tillverkas i Sverige. Det var då en lyxartikel och först under 1700-talet blir de glasade fönstren mera allmänna. Importerat fönsterglas har förekommit i Sverige sedan medeltid men då framför allt i kyrkor och mera exklusiva bostadshus.

Vad heter olika delar av ett fönster?

Mittposten är den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar. Spröjs är de tunna lister som delar in fönsterrutan i flera fält. Det finns både fast och löstagbar spröjs. Tvärpost är den vågräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Vad finns det för olika fönster?

Här ser du de vanligaste fönstertyperna och vilken funktion de har.

 • Inåtgående fönster. Passar bra i moderna hus, på högre våningsplan eller andra ställen där det är svårt att nå utsidan. ...
 • Utåtgående fönster. ...
 • Vridfönster. ...
 • Sideswing-fönster. ...
 • Karmfasta fönster. ...
 • Högerhängt eller vänsterhängt. ...
 • Vad vill du ha för glas? ...
 • Luft.

Vilka sätt att dreva fönster?

 • Andra sätt att dreva fönster Det finns fler olika sätt att dreva fönster som ger den funktion man är ute efter – att det är lufttätt på insidan, uttorkade på utsidan och justerbart. Man kan till exempel använda svällband som isolering och tejp på insidan. Alltså plastat drev på insidan och luftat mot utsidan.

Vad är det moderna fönstret?

 • Det moderna fönstret är ofta ett så kallat treglasfönster där glasen bildar en fabrikssammansatt enhet ofta fylld med en gas (vanligen argon).

Vad är fönsterglas eller planglas?

 • Fönsterglas, byggnadsglas eller planglas är glas för användning i fönster. I modern arkitektur är detta ett viktigt byggnadsmaterial. I äldre tider tillverkades fönsterglas med handblåsning i cylinderform, som sedan veks ut. Sedan utvecklades valsat glas och till sist floatglasmetoden, som idag är den vanligaste formen av glas.

Relaterade inlägg: