Vilket Masstal har tritium?

Innehållsförteckning

Vilket Masstal har tritium?

Vilket Masstal har tritium?

Tabell
NuklidZSpinn
3H / T (Tritium)1½+
4H12−
5H1(½+)
6H1(2−)

Hur många isotoper har väte?

Egenskaper. Väte finns i naturen som en blandning av de tre isotoperna protium, 1H, deuterium (tungt väte), 2H eller D, och tritium, 3H eller T. Tritium är radioaktiv. Protiumatomens kärna består av en proton, deuteriumatomens av en proton och en neutron och tritiumatomens av en proton och två neutroner.

Hur skriver man ut massan av en neutron?

Då räknar man alltså bara protoner och neutroner, vilket ger masstalet, och multiplicerar med massan för en proton eller neutron, eller till exempel atommassenheten u som ligger nära dessa massor.

Relaterade inlägg: