Vad är en VA-anläggning?

Innehållsförteckning

Vad är en VA-anläggning?

Vad är en VA-anläggning?

1 § Med allmän vatten- och avloppsanläggning (allmän va-anläggning) avses anläggning, som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp och som drives av kommun eller, om den drives av annan, förklarats för allmän enligt 31 §.

Vad är ett verksamhetsområde?

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster. Ett verksamhetsområde är till skydd för miljön och/eller människors hälsa.

Hur får vi tryck i VA nätet?

Det innebär vanligen en kombination av sektionering och sänkt vatten- tryck. Detta kan ske genom att sänka utgående tryck i en tryckstegringsstation eller helt stänga den så att trycknivån i ”högzonen” styrs av inkommande trycknivå, det vill säga ”låg- zonen”/”normalzonen”.

Relaterade inlägg: