Vad behövs för att göra papper?

Innehållsförteckning

Vad behövs för att göra papper?

Vad behövs för att göra papper?

Användning av papper.

  • Papper är ett tunt fibermaterial, som tillverkas genom avvattning av en suspension av växtfibrer på en nätduk, så kallad vira eller viraduk. ...
  • Fibrerna, som vid avvattningen blir kvar på viran, binds samman av vätebindningar, som utvecklas i samband med pressning och torkning, och bildar papperet.

Hur går det till när man gör papper?

Först görs flis av trädet (centimeterstora bitar). Flisen kokas med olika kemikalier som löser upp ligninet. Papper som tillverkas på detta sätt blir starkare än det mekaniska sättet. ... Pappersmassan mals sönder och olika kemikalier tillsätts tillsammans med lim så pappret blir starkare.

Vart finns papper?

Fiberråvaran, pappersmassan, kommer i regel från växtriket och tillverkas i massafabriker. Historik: Konsten att tillverka papper har sitt ursprung dels i Egypten omkring 3000 f.Kr. då man började tillverka papyrusrullar att skriva på, dels i Kina där man sedan okänd tid kunnat tillverka papper av utfällda växtfiber.

Vilka moment ingår när man tillverka papper?

Råmaterialet för returfiberbaserat papper (Recycled Fiber Plant, RCF) består i huvudsak av returpapper, vatten, kemiska tillsatser och energi i form av ånga och elkraft. Stora mängder vatten används som processvatten och kylvatten.

Vad kan man göra papper av?

Mekanisk massa tillverkas framför allt av gran Den vanligaste vedråvaran är gran men tall och viss lövved kan också användas. Stora mängder el går åt vid produktion av mekanisk massa, men nästan all förbrukad energi omvandlas till värme som i sin tur bland annat kan användas för att torka det färdiga papperet.

Vilka grundämnen består papper av?

Den kemiska pappersmassan tillverkas genom att man kemiskt, vid hög temperatur, bryter ner och löser ut vissa komponenter ur veden, speciellt lignin, och fibrerna frigörs härigenom från varandra med minimal mekanisk insats. Kemisk massa har låg ligninhalt och består till största delen av cellulosa och hemicellulosa.

Hur blir pappersmassa papper?

Kemisk massa ger ett starkare papper Kemisk massa framställs genom att vedflis kokas. Kemikalierna i vätskan löser upp ligninet i veden, så att fibrerna friläggs. ... Lövved har kortare fibrer och ger papperet goda tryckegenskaper. Exempel på kemiska massor är sulfatmassa och sulfitmassa.

Hur gör man träd till papper?

Det ska bli trämassa Träet hålls ihop av ett klistrigt ämne, lignin, och av långa trådiga fibrer som kallas cellulosa. Fibrerna är viktiga när man gör papper. Först tar man bort barken på träet. Sedan måste fibrerna skiljas åt.

Vart exporterar Sverige papper?

Europa är skogsindustrins huvudmarknad Exporten av papper var 8,6 miljoner ton. 72 procent av exporten går till Europa. Leveranserna till EU var 4,8 miljoner ton. Exporten till Asien var oförändrad det vill säga 1,3 miljoner ton.

Vilka grundämnen finns i papper?

Fotosyntesen:
6 CO2 +6 H2O +C6H12O6
koldioxidvattendruvsocker

Relaterade inlägg: