Vad ingår i inkomstgrundande pension?

Innehållsförteckning

Vad ingår i inkomstgrundande pension?

Vad ingår i inkomstgrundande pension?

Med inkomstgrundad pension menas här inkomstpension och tilläggspension. Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget. Men inkomstpensionen som används i uträkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen.

Vilka får tilläggspension?

Vem får tilläggspension? Du som är född under perioden 1938-1953 får tilläggspension som en del av din allmänna pension. Ju senare i perioden du är född desto mer av din allmänna pension får du som inkomstpension och premiepension och mindre del tilläggspension.

Vad är den genomsnittliga pensionen i Sverige?

Medelpensionären – 23.000 kronor i pension före skatt Medelpensionären har en pension på någonstans mellan 20 000 och 25 000 kronor i månaden före skatt. I den här gruppen finns många manliga pensionärerna, det vill säga de som haft ett långt arbetsliv med hyfsad lön.

Har invandrare rätt till pension?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Vem får efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn på det stöd som går till familjen vid dödsfall. Det är också benämningen på det skydd som går att teckna för premiepensionen i samband med din pensionering. Om du tecknat skyddet får din partner din premiepension så länge han eller hon lever.

Vilka skatteregler gäller för premiepensionen?

Tar du ut hel pension gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag som huvudarbetsgivare. Skatten som dras är den skattesats som gäller i din kommun. Arbetar du under och efter det år du fyller 66 år får du lägre skatt på din lön än du fått tidigare år. Även pension beskattas lägre från det år du fyller 66 år.

Relaterade inlägg: