Hur registrerar man äktenskapsförord?

Innehållsförteckning

Hur registrerar man äktenskapsförord?

Hur registrerar man äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er. Ni måste också registrera det hos Skatteverket.

Vad ska ingå i ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som tänker gifta sig. Syftet med det är bland annat att avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning. Äktenskapsförordet kan omfatta all egendom som en person äger eller en specificerad del.

När slutar äktenskapsförord gälla?

Ett äktenskapsförord som upprättas innan man gifter sig och som registreras inom en månad därefter gäller från dagen för giftermålet. I annat fall gäller äktenskapsförordet från den dag som det registrerades.

Hur häver man ett äktenskapsförord?

Vill ni ändra ett tidigare äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och ansöka om att få det registrerat. I det nya äktenskapsförordet skriver ni vad som gäller nu.

Varför måste äktenskapsförord registreras?

I samma stycke framgår även att ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Ett äktenskapsförord får alltså som huvudregel ingen verkan förrän det blivit registrerat.

Hur registrerar man enskild egendom?

För att göra egendom till enskild egendom, och inte giftorättsgods, måste du skriva in att just den egendomen ska vara enskild i ett äktenskapsförord (7 kap 2 § 1p. ÄktB). Här är en länk från Skatteverkets hemsida där det står hur du ska gå tillväga för att registrera ett äktenskapsförord.

Var förvaras äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord, i motsats till t ex ett testamente, gäller även om originalhandlingen – eller ens en kopia – inte kan återfinnas. Du ska självfallet förvara dina juridiska dokument så säkert som är möjligt. Men vad gäller ert äktenskapsförord är det inte någon katastrof om just detta dokument går förlorat.

Vart ska man skicka äktenskapsförord?

Detta görs genom att man betalar in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. Skicka sedan äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

När börjar äktenskapsförord gälla?

Ett äktenskapsförord börjar gälla när det ges in till Skatteverket för registrering. Om två blivande makar har skrivit ett äktenskapsförord så gäller det från det att de gifter sig med varandra, om det ges in till Skatteverket inom en månad från vigseln.

Vad räknas som giftorättsgods?

Makars egendom är som huvudregel giftorättsgods. Giftorättsgods är i motsats till enskild egendom något som ska ingå i en bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller om någon av makarna dör.

Relaterade inlägg: