Vad tjänar man inom restaurang?

Innehållsförteckning

Vad tjänar man inom restaurang?

Vad tjänar man inom restaurang?

Under 17 år: 15 358 kr per månad eller 88,77 kr per timme. Från och med 17 år: 16 798 kr per månad eller 97,09 kr per timme. Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme. Från och med 19 år: 18 985 kr per månad eller 109,74 kr per timme.

Vad är den vanligaste timlönen?

Genomsnittlig timlön och lönespridning, arbetare privat sektor
Timlön
KönAntalÖvre kvartil
Totalt800190,70
Kvinnor4 200175,40
Män1 500177,90

Vad är kvalificerat yrkesarbete?

Lönegrupp 1 / Kvalificerat yrkesarbete gäller för arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet. Lönegrupp 2 / Yrkesarbete gäller för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Hur mycket ska en 17 åring tjäna i timmen?

Kommunals rekommendationer för löner för kommunalt sommarjobb 2019 var: 16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.

Vad tjänar en Förskolekock?

Vad tjänar en kock?
ÅrSamtligaPrivata
201826 800 kr27 100 kr
201725 700 kr25 600 kr
201625 000 kr24 700 kr
201524 200 kr23 900 kr

Vad tjänar man på Scandic?

BASpoäng
1 kr= 2 baspoäng= 2 baspoäng
1 EUR= 20 baspoäng= 20 baspoäng
1 PLN= 6 baspoäng= 6 baspoäng

Vad är en normal Timpeng?

Heltidsarbete innebär ett snitt på 173 timmar per månad eftersom man räknar med att en månad består av 21,7 arbetsdagar med åtta arbetstimmar. En månadslön på 25 000 kr innebär då en timlön på ca 145 kr.

Hur mycket tjänar vi i Sverige?

År 2019 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20– 000 kronor för kvinnor och 370 000 kronor för män. För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 337 000 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster.

Vad räknas som Yrkesvana?

4 Deltid ger vana. I avtalet Gröna riks kan en deltidsanställd räkna hem ett yrkesvaneår i två lägen: om du jobbat minst 75 procent eller om du fått ihop 1 300 arbetade timmar under en tolvmånadersperiod. Avtalet med Svensk Handel har gränsen 18 timmar per vecka för att tjäna in yrkesvana.

Vad innebär Yrkesvana?

Yrkesvana förvärvas genom arbete inom hotell- och restaurangområdet och genom motsvarande arbete på fartyg, inom storhushåll eller liknande och genom likvärdig utbildning inom hotell- och restaurangområdet. Ett utbildningsår motsvarar ett yrkesvaneår.

Relaterade inlägg: