Vad består kylvätskan av varför är den viktig?

Innehållsförteckning

Vad består kylvätskan av varför är den viktig?

Vad består kylvätskan av varför är den viktig?

Kylarvätskans främsta uppgift är att kyla motorn så att den inte överhettas. Kylarvätska består av lika delar glykol och vatten och glykolens uppgift är att höja kokpunkten och sänka fryspunkten för att förhindra att kylarvätskan fryser när motorn är kall.

Vad finns i kylarvätska?

Kylarvätska används för att förhindra att motorer i bilar och båtar överhettas. Kylarvätskan innehåller ofta etylenglykol för att vätskan inte ska frysa och för att smörja och skydda motorn från korrosion. Ren glykol är färglös, men tillverkare färgar ofta den färdiga produkten exempelvis grön eller blå.

Vad händer om man har låg kylvätska?

Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt. ... Om meddelandet MotortemperaturHög temperatur Stäng av motorn eller KylarvätskaLåg nivå, stäng av motorn visas, stanna bilen och stäng av motorn.

Hur kontrollerar man kylarvätska?

Med kall motor, öppna kylarlocket och sänk ner multimeterns ena testpinne i kylvätskan och sätt multimeterns andra testpinne mot en god jord, eller direkt på batteriets minuspol. Det spelar ingen egentlig roll hur testpinnarna kopplas, enda skillnaden blir att det visas ett minustecken framför voltavläsningen.

Vad kan hög Kylvattentemperatur bero på?

För mycket glykol i kylarvätskan. B. Brist på kylvätska.

Är det farligt att köra utan kylarvätska?

Utan kylarvätska överhettas motorn snabbt och "skär" genom att oljan i motorn överhettas varvid smörjoljefilmen i de olika motordelarna brister och metallisk kontakt uppstår. ... En tillsats finns också för att färga kylarvätskan i avvikande färg för att förhindra förtäring då den är starkt toxisk.

Varför har vi glykol i bilens kylsystem?

Kylarvätskan består av lika delar vatten och glykol, där glykolens uppgift är att sänka fryspunkten och höja kokpunkten. ... Köp kylarvätska som är anpassad till din bil för att den ska fungera rätt. Du bör kontrollera bilens kylvätskenivå då och då även om kylsystemet inte kräver mycket underhåll.

Vad har etylenglykol för egenskaper?

Etylenglykol ger bland annat ett bättre korrosionsskydd och är mer tunnflytande än propylenglykol, samt att risken för att den ska skiktas och frysa partiellt är minimal. Den stora nackdelen med etylenglykol är att den är mycket giftig och måste därför hanteras med varsamhet.

Kan man köra med låg kylarvätska?

Det är väl inte så jättebra. Häll i vanligt vatten istället, om du nu måste åka nånstans med läckande kylsystem. Kör du utan så komer du garanterat att knäcka toppen och kan nypa motorn.

Hur kollar man glykol?

Kylarvätskan har en egen behållare och där finns ett min-streck som visar lägsta tillåtna nivå av kylarvätska. Du kan se på färgen av kylarvätskan vilken glykol som just din bil använder då den antingen är blå eller rosa.

Relaterade inlägg: