Vad finns i lillhjärnan?

Innehållsförteckning

Vad finns i lillhjärnan?

Vad finns i lillhjärnan?

Lillhjärnan sitter i bakre delen av ditt huvud, innanför nackbenet. Lillhjärnan är till exempel viktig för balansen. Den är också viktig för att reglera både medvetna och omedvetna rörelser. Lillhjärnan styr inte själva rörelserna men den tar emot information om kroppens läge och rörelser.

Hur stor är lillhjärnan?

Lillhjärnan, eller cerebellum som den heter på latin, är en klump på 150 gram som sitter i den bakre delen av skallen. Den ser annorlunda ut jämfört med resten av hjärnan, eftersom ytskiktet är mycket tätare veckat. Det gör att mellan 50 och 80 procent av hjärnans nervceller får plats i lillhjärnan.

Vilken del av hjärnan styr finmotoriken?

Den är veckad, precis som storhjärnan, men vecken är tunnare. I lillhjärnan kommunicerar nervcellerna med varandra via grå substans, mellan den vita substansen. Lillhjärnan styr vår balans och vår finmotorik, med hjälp av information från storhjärnan som meddelar om kroppens läge och hur vi vill röra oss.

Vad gör cerebellum?

Lillhjärnan. Lillhjärnan, cerebellum, sitter under storhjärnans nacklober, innanför nackbenet. Härifrån koordineras våra rörelser, vår balans och vår förmåga att agera i förhållande till omgivningen.

Vad är Vermis?

Lillhjärnan är en del av hjärnan och ligger baktill i kraniet vid skallens bas under storhjärnan, strax bakom hjärnstammen som den är förbunden med. Den har liksom storhjärnan två hemisfärer separerade av en fåra som kallas vermis cerebelli. Den kan delas in i lober och ytan är veckad.

Hur många lober har lillhjärnan?

Lillhjärnan (cerebellum) är en komplex struktur och innehåller precis som storhjärnan grå substans. Den har två hemisfärer och tre lober. Den främre och bakre loben är ansvariga för de omedvetna delarna av muskelrörelser, medan den tredje loben (flocculonodulärloben) är ansvarig för balans.

Var finns Talcentrum i hjärnan?

Man brukar ofta tala om hjärnans två olika talcentrum som båda sitter i vänster hjärnhalva: Brocas fält är ett motoriskt talcentrum som man hittar i pannloben och som sätter samman de rörelseprogram som krävs för att man ska kunna formulera ord.

Var finns språkcentrum i hjärnan?

Den övergripande slutsatsen har varit att språket är begränsat till vissa delar av hjärnan, i synnerhet till vänster hjärnhalva. Språkstörningar som afasi har till exempel tydligt kunnat kopplas ihop med Brocas respektive Wernickes centrum, bägge belägna i den vänstra hemisfären.

Vad gör Mitthjärnan?

Mitthjärnan. Mitthjärnan (latin: mesencephalon) är den struktur som är belägen högst upp på hjärnstammen, ovanför hjärnbryggan. Mitthjärnan innehåller sensoriska och motoriska nerver, och fungerar som en relästation för visuell och auditiv information.

Relaterade inlägg: