Varför har vi en kommun?

Innehållsförteckning

Varför har vi en kommun?

Varför har vi en kommun?

Kommunen måste ansvara för barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen, räddningstjänsten, socialtjänsten, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar, renhållning, osv. Men exakt hur den gör det är upp till varje kommun.

Hur fungerar kommunpolitiken?

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som ser till att besluten genomförs.

Vad är skillnaden mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige?

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens “regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Vilka huvudsakliga ansvarsområden har kommunen i Sverige?

Vad har kommunen ansvar för?

  • förskola och utbildning.
  • svenska för invandrare.
  • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg.
  • omsorg om äldre och funktionshindrade.
  • stadsplanering och byggfrågor.
  • hälso- och miljöskydd.
  • renhållning och avfallshantering.
  • räddningstjänst.

Hur styrs våra kommuner?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner.

Hur fungerar den kommunala självstyrelsen?

Kommunal självstyrelse, även kallat lokalt självstyre, innebär att kommuner och regioner sköter lokala eller regionala frågor med en stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar som företräder den lokala befolkningen.

Relaterade inlägg: