Vad behöver man för att orientera?

Innehållsförteckning

Vad behöver man för att orientera?

Vad behöver man för att orientera?

Utrustning

  • Utrustning. Skor. ...
  • Kompass. Tumkompassen är vanligast men linjalkompassen fungerar lika bra. ...
  • Pannlampa. Används vid nattorientering i mörker. ...
  • Kontrollchip. Vid elektronisk tidtagning behöver du ett kontrollchip att stämpla med vid kontrollerna.

Finns i orientering?

Orientering[redigera | redigera wikitext] Orientering är att hitta sin väg i obekant mark. Som sport går orientering ut på att med hjälp av orienteringskarta och kompass besöka ett antal, på kartan och i terrängen markerade, kontroller på kortast möjliga tid. Start, mål och kontroller utgör en "orienteringsbana".

Hur håller man en karta orientering?

Att passa kartan innebär att vrida kartan så att den stämmer överens med terrängen. Mer konkret betyder det att du ska hålla kartan så att de föremål som ligger till vänster om dig i verkligheten ligger till vänster på kartbilden, föremål till höger om dig ligger till höger på kartbilden osv.

Vad är en karta orientering?

En karta är en förminskad och förenklad avbildning av verkligheten. Orienteringskartan är specifikt framtagen för att användas inom orientering och uppfyller särskilda regler för hur kartan ska se ut. ... Kartan är uppbyggd av olika karttecken och färger som symboliserar olika föremål och ytor i terrängen.

Hur stämplar man i orientering?

Kontrollchipet, som brukar kallas sportident-pinne, sätter du på fingret. Vid varje kontroll finns en kontrollenhet där du sticker in pinnen och får en ljud- och ljussignal som bevis på att ditt besök är registrerat.

Vad är så kallade ledstänger inom orienteringen?

Ledstång. En ledstång är ett tydligt objekt i skogen man kan följa för att komma rätt. Det gäller att hitta en lämplig ledstång som ligger i ens väg det inte blir någon stor omväg. För en nybörjare kan ledstänger bestå av exempelvis vägar, stigar, kraftledningar, staket, bäckar och stenmurar.

Vad är gaffling i orientering?

Gaffling - När deltagare har olika banor på samma sträcka i en stafett eller har slingor i olika ordning på en individuell tävling. Ett sätt att sprida ut deltagarna vid gemensam start och undvika att deltagare följer efter varann utan att själva orientera.

Vad är så kallade ledstänger inom orientering?

Ledstång. En ledstång är ett tydligt objekt i skogen man kan följa för att komma rätt. Det gäller att hitta en lämplig ledstång som ligger i ens väg det inte blir någon stor omväg. För en nybörjare kan ledstänger bestå av exempelvis vägar, stigar, kraftledningar, staket, bäckar och stenmurar.

Vad menas med Punkthöjd?

Punkthöjd Liten tydlig höjd, minst 1 meter hög.

Vad betyder prickar på en karta?

Gropar. Markeras med ett brunt V, U eller höjdkurvor med små streck på kartan. Ett brunt V är en grävd grop och ett brunt U är en naturlig grop. Om de bruna ringarna har små streck inåt är det en större grop, botten mot de små strecken.

Relaterade inlägg: