Vad är det hårda i hårdmetall?

Innehållsförteckning

Vad är det hårda i hårdmetall?

Vad är det hårda i hårdmetall?

Hårdmetall består främst av: Volframkarbid (WC) – vilket utgör den hårda fasen med en andel på mellan 70 och 97 %, Kobolt (Co) – vilket är ett bindemedel med en andel på mellan 3 och 27 %

Vad består cermet av?

Cermet är en hårdmetall med titanbaserade hårda partiklar. Namnet cermet kombinerar orden keramisk (ceramic på engelska) och metall. Ursprungligen bestod cermet av TiC och nickel.

Hur tillverkar man hårdmetall?

Tillverkning. Tillverkningen av hårdmetall sker vanligen pulvermetallurgiskt. De ingående beståndsdelarna sammanmales och blandas till ett pulver, vilket pressas till en grönkropp och sintras i vakuum till önskad geometri . Därefter kan ämnet behöva viss efterbearbetning, och i vissa fall en ytbeläggning.

Vad gör en metall hård?

Metaller kan vara mjuka eller hårda Det som händer när vi formar metallen är att atomerna flyttar sig i kristallen. Eftersom atomerna i metallkristallen delar på elektronerna, kan atomerna röra sig utan att behöva bryta och bilda bindningar till varandra. De flesta metaller är väldigt hårda.

Vilka egenskaper har hårdmetall?

Hårdmetall används vid bergborrning, metallbearbetning, till knivar, tätningar och kulspetspennor. Materialet är en blandning av hårdfas, oftast volframkarbid 60–97 viktsprocent, och en mjuk bindefas, kobolt 3–40 viktsprocent.

När smälter hårdmetall?

Stålsorter som har en passiv film vid ytan vilket bidrar till skydd emot aggressiva miljöer samt korrosion. Sintring är en sammanfogningsmetod som, i motsats till smältning, inte smälter materialet fullständigt utan hettar upp det till en punkt där materialets molekyler kan slås ihop.

Vilket material används oftast vid tillverkning av vändskär för svarvning fräsning och borrning?

Det är vanligt att vändskär tillverkas i hårdmetall. Andra material som skär kan bestå utav är keramik, cermet, polykristallin diamant och kubisk bornitrid.

Vad är ett vändskär?

Vändskär är ett samlingsbegrepp och innefattar flera typer av skär. Namnet kommer från att man kan vända på skäret när ena sidan blivit sliten. På så sätt kan man nyttja båda sidorna och alla vinklar av ett vändskär.

Vad tillverkas oftast hårdmetall av?

Hårdmetall används vid bergborrning, metallbearbetning, till knivar, tätningar och kulspetspennor. Materialet är en blandning av hårdfas, oftast volframkarbid 60–97 viktsprocent, och en mjuk bindefas, kobolt 3–40 viktsprocent.

Hur vet man om det är en metall?

En metall brukar definieras av att den är ett grundämne (element) med metalliska egenskaper. En metall har till exempel hög glans, hög elektrisk och termisk ledningsförmåga och en god formbarhet. Aluminium och järn är två av de fyra vanligaste ämnena i jordskorpan.

Relaterade inlägg: