Vad krävs för att bli nationella insatsstyrkan?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att bli nationella insatsstyrkan?

Vad krävs för att bli nationella insatsstyrkan?

Behörighet att söka till funktionen insatspolis vid NI

 • Polisiär grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat.
 • Minst fyra års anställning vid Försvarsmakten (exempelvis GSS/T eller GSS/K) inklusive Försvarsmaktens militära grundutbildning.

Vad krävs för att jobba inom piketen?

För att få bli piketpolis krävs det att man har tjänstgjort som polis i minst ett och ett halvt år och att man klarar de omfattande testerna som är både psykologiska och fysiska och taktiska.

Kan jag bli polis om jag är straffad?

Är man straffad för brott kommer detta att tas ställning till under rekryteringsprocessen. Det går inte att ge ett generellt svar på frågan utan en bedömning görs från fall till fall. För att få arbeta på NI görs en bedömning avseende pålitlighet och lojalitet enligt säkerhetsskyddslagen.

Vad krävs för att bli SWAT?

För att kunna söka tjänst som operatör på NI krävs att du antingen är utbildad polis med godkänd aspiranttjänstgöring eller att du har operativ erfarenhet och grundutbildning inom statligt rättsvårdande myndigheter som Försvarsmakten, Kustbevakningen eller Tullverket.

Var finns nationella insatsstyrkan?

Inom svensk polis finns sedan 2016 åtta insatsstyrkor: Nationella Insatsstyrkan (NI), förstärkta regionala insatsstyrkor (tidigare benämnt Piketen) i polisregionerna Stockholm, Väst och Syd samt regionala insatsstyrkor i polisregionerna Öst, Mitt, Bergslagen och Nord.

Vad krävs för att bli civilpolis?

Krav på dig som vill bli polis:

 1. Svensk medborgare.
 2. 18 år, du måste ha fyllt 18 år när du ansöker.
 3. Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), manuell växel.
 4. Behörigheter.
 5. Simkunnig.
 6. Fysiska krav.
 7. Medicinska krav.
 8. Psykologiska krav.

Vad gör Insatspolis?

Insatspolisen – polisens arbete. Insatspolisen är en del av polisens ingripandeförmåga och har i uppdrag att ingripa vid särskilt farliga och komplicerade situationer som den ordinarie polisverksamheten inte kan hantera.

Vad var fredsfördraget i Versailles?

 • Bild: Imperial War Museum. Undertecknandet av fredsfördraget i Versailles, . Versaillesfreden var ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien och USA slöt med det besegrade Tyskland och de andra länderna som ingått i trippelalliansen. Segrarna bestämde att Tyskland inte fick vara med i ...

När undertecknade fredsfördraget i Versailles?

 • Undertecknandet av fredsfördraget i Versailles, . Versaillesfreden var ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien och USA slöt med det besegrade Tyskland och de andra länderna som ingått i trippelalliansen. Segrarna bestämde att Tyskland inte fick vara med i fredsförhandlingarna.

När träffades krigets segrare i Versailles?

 • I maj 1919 träffades krigets segrare på slottet Versailles utanför Paris för att presentera fredsfördragets villkor för Tyskland. USA:s president Woodrow Wilson hade lovat att det skulle bli en Versaillesfreden och första världskrigets följder | Historia | SO-rummet

Relaterade inlägg: