Vad händer i lungorna?

Innehållsförteckning

Vad händer i lungorna?

Vad händer i lungorna?

Dina lungor sköter gasutbytet i organismen genom att ta upp syrgas från luften till blodet, och koldioxid från blodet till luften. Lungvävnaden är uppbyggd så att den skapar största möjliga kontaktyta för gasutbytet mellan luft och blod. Inandningsluften kommer in i lungorna via luftrören som kallas bronker.

Vad består bronker av?

Bronkernas insida består av epitel med slemproducerande bägarceller och epitelceller med cilier, som är en del av kroppens infektionsförsvar.

Vad ingår i Lunghilus?

Vad är lunghilus? Lungport. Varje lunga har en lungport som är öppning där bronker, alveoler, lungvener, lymfkärl och nerver går in.

Vad är en lunga?

Lungan (latin: pulmo) är det organ hos de ryggradsdjur som andas luft, som har som främsta uppgift att syresätta blodet och avsöndra vissa restprodukter, framförallt koldioxid. Medicinska termer som har med lungorna att göra börjar ofta med pulmo-, från latinets pulmo ("lunga").

Var och hur sker gasutbytet i lungorna?

Andning kan delas upp i flera steg: cellandning, transport inandning och utandning. I lungan sker gasutbytet där blodet får syre och samtidigt gör sig av med koldioxid som vädras ut med utandningsluften [1-3].

Vad gör Lungsäckarna?

Lungsäcken, eller pleuran är liksom bukhinnan och hjärtsäcken en serös hinna med ett visceralt och ett parietalt blad. Funktionen är att minska friktion på den känsliga lungväggen under lungornas arbete. Lungsäcken är uppbyggd som en ihålig säck av bindväv och epitelvävnad med pleuravätska inuti.

Vad består luftstrupen och bronkerna av?

Luftstrupen – trakea Luftstrupen fortsätter från struphuvudet och är ca 10 cm långt med en diameter på ca 2,5 cm. Det är uppbyggt av drygt 20 U-formade bågar av hyalint brosk med sin öppning bakåt. Brosket ser till luftstrupen inte faller ihop vid tryckförändringarna som sker vid inandning och utandning.

Vad är Alveolerna uppbyggda av?

Alveolen är uppbyggd av två olika celltyper: Typ I-pneumocyter: en typ av skivepitel och utgör 95 procent av ytan i alveolen. Den har ingen förmåga till celldelning. Dessa består av ett mycket tunt membran som möjliggör gasutbytet vid respiration.

Vad innebär en förtätning på lungan?

– Det är som skyiga förtätningar, symmetriska i båda lungorna, som beror på inflammationer och vätska i alveolerna, lungblåsorna. Att se de här förtätningarna kan räcka för att väcka misstanke om covid-19, säger hon. Under pandemin har röntgenpersonalen med andra ord haft fullt upp.

Vad kallas de minsta bronkerna?

Luftstrupen förgrenar sig först i två huvudbronker, en till varje lunga. Varje huvudbronk förgrenar sig sedan åtskilliga gånger, och alla dessa rör kallas bronker, ända tills de blivit så små att de förlorat sitt väggbrosk; dessa minsta luftvägar kallas i stället bronkioler.

Relaterade inlägg: