Vad är isolering gjort av?

Innehållsförteckning

Vad är isolering gjort av?

Vad är isolering gjort av?

För värmeisolering i byggnader används bland annat linull, skumplast, fogskum och mineralull (glasull eller stenull) samt behandlad cellulosa. Tidigare var olika träspån och samt torv, ibland även andra organiska material vanliga som värmeisolering.

Hur farligt är mineralull?

År 1995 så klassas mineralull i USA som cancerogen. ... Detta efter en rapport med några av världens ledande experter inom området som fastslår att mineralull både är farligt för byggnadsarbetare och de som bor i husen. Byggare löper större risk för cancer och de boende får lättare allergier.

Vad tillverkas Rockwool av?

Idag är ROCKWOOL verksamt i mer än 39 länder, från Kanada i väst till Malaysia i öst. Stenullsisolering är tillverkad av den naturliga resursen –vulkanisk sten. Inte bara är det ett naturligt förnybart och hållbart material, det har också en unik kombination av fördelar.

Hur farligt är glasull?

Är glasull och stenull farligt? Fibrerna från mineralull är inte klassade som hälsofarliga. Arbetsmiljöverket anger dock det svenska nivågränsvärdet till 1 fiber per kubikcentimeter luft för mineralullsdamm på arbetsplatser. Vid högre dammhalter än så ska du använda andningsskydd.

Vad ska man ha för isolering?

Isolering

  • cellulosa. Cellulosa är tillverkad av återvunna tidningar i en defibreringsprocess vilket anses vara miljövänligt isoleringsmaterial. ...
  • MINERALULL. Mineralull är gemensam beteckningen för glas- och stenull och tillverkas av mineraliska råvaror – sten och sand – som smälts och spinnes till fibrer. ...
  • CELLPLAST.

Är glasfiber brandfarligt?

Isolering av mineralull är obrännbar, har en hög smältpunkt och är värmeisolerande. Det har med andra ord de egenskaper ett material ska ha för att fungera som brandskydd. ISOVERs mineralull (glasull, ULTIMATE och stenull) hamnar alla i den bästa brandklassen, Euroklass A1 eller A2, vilket står för obrännbart material.

Kan mineralull mögla?

Har materialet smutsats ner eller lagrats olämpligt kan mögelpåväxt i stort sett ske på allt. Utsätts mineralullen (glas- och stenull) för smuts under byggtiden, vid hanteringen eller under transporten så fastnar det på isoleringen och detta kan vara ett underlag för att det ska ske en påväxt.

Är stenull mineralull?

Mineralull är den gemensamma beteckningen för glasull och stenull. Glasull har låg vikt, är spänstig och har god hållfasthet. ... ISOVER ULTIMATE är en mineralull med samma egenskaper som vanlig ISOVER glasull när det gäller isolerförmåga, obrännbarhet, hantering, miljö och totalekonomi.

Varför görs isolering?

Värmeisolering. ... Genom att luften hålls stilla, ger mineralull god värmeisolering. Eftersom luften ska hållas stilla är det viktigt att isoleringen skyddas mot tryckskillnader som skulle kunna leda till att kall luft eller heta brandgaser strömmar genom mineralullen.

Vad är Mineralullsskivor?

Mineralull är den gemensamma beteckningen för glasull och stenull. Glasull har låg vikt, är spänstig och har god hållfasthet. Den lämpar sig bra för mjuka isolerprodukter, exempelvis mellan trä- och stålreglar. Glasullens unika egenskaper har också gjort det möjligt för ISOVER att ta fram ett komplett taksortiment.

Relaterade inlägg: