Vad består Näsvingen av?

Innehållsförteckning

Vad består Näsvingen av?

Vad består Näsvingen av?

I varje näshåla finns tre så kallade näsmusslor av ben. Bakåt leder näshålan ut i svalget. Näsan består av både brosk och ben. Brosk är en vävnad som är mjukare än benvävnad.

Vilken funktion har Näsmusslorna?

Vid ett enda andetag skall luften värmas och fuktas för att lungorna skall må bra av luften vi andas in. Näsmusslorna ökar slemhinneytan och skapar turbulens i luften för att värmeväxlingen skall bli så effektiv som möjligt.

Vad har näsan för funktion?

Näsan har en viktig uppgift när det gäller att värma upp, anfukta och filtrera inan- dad luft. För att på så effektivt sätt som möjligt kunna klara av dessa uppgifter behöver den inandade luften bli turbu- lent.

Vad är Näshålans begränsningar?

Nedåt begränsas nasofarynx av öppningen ned i svalget som kan stängas till av den mjuka gommen. Stängningen hindrar att mat och dryck tränger upp i näsan när vi sväljer. Slemhinnan i nasofarynx, näshålorna och bihålorna består av så kallat respiratoriskt cilierat epitel.

Kan man bryta näsan?

Näsan består av näsbenet och brosk, till exempel nässkiljeväggen som sitter mellan näsborrarna. Ett brutet näsben orsakar en blödning i nässkiljeväggen och leder ofta till att näsan blir sned. Du kan ibland behöva opereras. Vanliga orsaker till skador på näsan är till exempel cykelolyckor, idrottsskador och misshandel.

Vad är näsan?

Näsan är hos människan ett från ansiktet utskjutande organ för andning och lukt. Motsvarande organ hos andra djurarter kallas nos, tryne eller snabel. Det iögonfallande organet har uppmärksammats som litterärt tema bland andra av novellisterna Nikolaj Gogol och Akutagawa Ryunosuke.

Vad är en Näsmussla?

Näsmusslorna är slemhinnebeklädda benutskott som fäster i näsans sidovägg. Det finns tre näsmusslor på varje sida. Vid konkotomi så är det som regel den nedre näsmusslan som behandlas. Behandlingen av näsmusslan är oftast termisk, vilket betyder att det är en värmebehandling.

Vad är nässlemhinnan?

Ytan i näshålan täcks huvudsakligen av en slemhinna, nässlemhinnan. Undantaget är den yttre delen av näsborrarna som täcks av hud. Nässlemhinnan är fuktig och försedd med blodkärl med stort blodflöde, vilket gör att inandningsluften fuktas och värms upp.

Vad händer i lungblåsorna?

Lungblåsorna är omgivna av ett tätt nätverk av lungkapillärer, hårfina blodkärl med tunna väggar som leder blodet förbi alveolernas tunna membran. Här tar blodet upp syre från inandningsluften och avger samtidigt den koldioxid som bildats vid ämnesomsättningen i kroppens celler.

Relaterade inlägg: