Vad är det litosfären?

Innehållsförteckning

Vad är det litosfären?

Vad är det litosfären?

jordskorpan samt den övre (rigida) delen av manteln ner till c:a 100 km djup, dvs. det man vanligen kallar den yttre, fasta jordskorpan. Litosfären är uppdelad i segment, plattor.

Vad är den typiska tjockleken på litosfären?

Kontinental litosfär: Det är litosfären som bildas av den kontinentala skorpan och den yttre delen av jordens mantel. I den finns kontinenterna, bergssystemen etc. Tjockleken är bara cirka 120 km och den är av en äldre geologisk ålder eftersom det finns stenar som mer än 3.800 år gammal.

Vad är litosfären Quizlet?

Består av jordskorpan (kontinent/ ocean) och den översta delen av manteln (kallas litosfärsmanteln). Den är uppdelad i plattor separerade av plattgränser. Skapas av elektriska strömmar i jordens kärna.

Vad är litosfären och förklara vad den består av?

I strikt bemärkelse består dessa plattor av jordskorpan plus den övre fasta delen av manteln. Jordskorpan och den övre delen av manteln tillsammans kallas litosfären, efter det grekiska ordet för sten, och plattorna bör då helt korrekt benämnas litosfärs-plattor.

Vad gör Astenosfären?

Stenar som är så belägna i astenosfären har en lägre densitet än de som finns i jordskorpa. Detta gör att litosfärens tektoniska plattor kan röra sig på jordytan som om de svävar. De gör denna rörelse genom klättringsstenarna och de gör det väldigt långsamt. Ett sätt att kalla astenosfären är den övre manteln.

Hur Litosfären rör på sig?

Jordens översta skikt – litosfären – är uppdelat i flera plattor som ständigt rör sig i förhållande till varandra. Plattorna glider isär, krockar och "skaver" mot varandra. Därför har kontinenternas utseende också ständigt förändrats.

Hur ser jorden ut i genomskärning?

Man tror att jorden bildades för ungefär 4.5 miljarder år sedan. ... Om du ser på bilden ser du att jordens inre består av flera olika lager. Jorden i genomskärning, ej i skala. 1: Innerst i jordens mitt finns en fast kärna som forskarna tror består av järn och andra tunga metaller.

Vad är Friktionszon?

Friktionszoner - plattgräns där två plattor rör sig längs varandra så att det blir en ständig pågående friktion mellan dem, Kalifornien. Subduktion - havsbottnen trycker på mot kontinenterna och glider ner under dem. Där bildas höga bergskedjor, vulkaniska öbågar och djuphavsgravar.

Vad är en Plattgräns?

Omvandlingsgränser, transforma, eller konservativa plattgränser kallas de gränser mellan tektoniska plattor där plattor varken nybildas eller förstörs. Den huvudsakliga rörelsen är en glidning mellan plattorna. San Andreasförkastningen är ett exempel på en transform plattgräns.

Relaterade inlägg: