Hur är Merkurius?

Innehållsförteckning

Hur är Merkurius?

Hur är Merkurius?

4.503 billion years Mercury/Age

Vad är Merkurius storlek?

2 439,7 km Mercury/Radius

Vad består Merkurius yta av?

Merkurius är en av de fyra stenplaneterna, vilket innebär att den likt jorden har en fast yta i form av en skorpa av sten. Den är den minsta av stenplaneterna, med en diameter på 4 879 kilometer vid ekvatorn, vilket är ungefär två femtedelar av jordens.

Vad är Merkurius yta?

  • Merkurius är en stenplanet och består till 70% metalliska ämnen och 30% silikatet. (kemisk förening av syre. kisel, några metaller och i vissa fall väte) Hur ser merkurius yta ut? Merkurius yta liknar både jordens och vår egen månes, med en hel del kratrar. Finns det liv på Merkurius?

Hur mycket är temperaturen på Merkurius?

  • Temperaturen på Merkurius kan klättra upp till 430 °C mitt på dagen (tillräckligt varmt för att smälta tenn). Det är fyra gånger varmare än kokande vatten och sju och en halv gånger varmare än den högsta uppmätta temperaturen på jorden.

Vilken atmosfär har Merkurius?

  • Merkurius har i princip ingen atmosfär, och yttemperaturen varierar mellan –173 grader Celsius i botten av kratrarna vid polerna och +427 grader Celsius på de varmaste ställena på solsidan. Planeten saknar, liksom Venus, naturliga satelliter (månar). Planetens namn kommer från romarna, som namngav den efter den romerske guden Mercurius.

Varför är Merkurius lik jordens måne?

  • Merkurius yta är mycket lik jordens måne, och uppvisar vidsträckta havsliknande slätter och stora mängder kratrar, vilket tyder på att den har varit geologiskt inaktiv i miljarder år. På grund av det låga antalet rymdsonder som har sänts till Merkurius är dess geologi den minst utforskade av stenplaneternas.

Relaterade inlägg: