Vad består bjälklag av?

Innehållsförteckning

Vad består bjälklag av?

Vad består bjälklag av?

Ett bjälklag är en bärande byggnadsdel som från endera över- eller undersidan, eller båda, avgränsar olika våningar i en byggnad. Ordet bjälklag förekommer i många olika sammansättningar beroende på dess användningsområde och material. Exempel på bjälklag namngivna efter material är träbjälklag och betongbjälklag.

Vad kallas bjälklagen i ett 2 5 plans hus utan källare?

Vindsbjälklag, hanbjälklag och takbjälklag Takstolar och takbalkar av trä kan utföras fribärande mellan ytterväggar och de används till såväl små som stora byggnader. Bild 7. Bärande system för vindsbjälklag i småhus. Bjälklaget ingår här i takkonstruktionen som utgörs av fackverkstakstolar (W-takstolar).

Hur man gör ett bjälklag?

För ett träbjälklag till en bostad med normala belastningar är 45x220 mm reglar (hållfasthetsklass C24 eller högre) den mest använda dimensionen. Centrumavståndet ska vara 600 mm och spännvidden bör inte överstiga 3000 mm vid två upplagspunkter. Spännvidden kan ökas till 8000 mm om tre upplag används.

Vad räknas som bjälklag?

Bjälklag är en horisontal bärande byggnadsdel som avgränsar olika våningar. Till bjälklaget räknas även golv och innertak medan den bärande delen räknas som bärlag. Bärlaget bär upp laster från våningsplanet samt överför tyngden till bärande väggar och pelare.

Vilka material kan användas som vindskydd i bjälklaget?

Värmeisolering i grundmur/grundbalk med till exempel skivor av mineralull eller cellplast.

Vad menas med fri spännvidd?

Utkragning är hur långt du vill att balken ska passera det sista stödet, ett utstick med andra ord. Den fria spännvidden är måtten mellan upplagen. Alltså är huset 8 meter brett på utsidan måste du dra av väggarnas tjocklek från detta mått.

Vilken spännvidd har takstolarna?

Sadeltak med så kallade W-takstolar är lämpliga vid spännvidder upp till 12 m och taklutningar mellan 1:2 (27°) och 1:4 (14°). Takstolarna tillverkas vanligen av konstruktionsvirke i tjockleken 45 mm och bredden 120–220 mm beroende på spännvidd och nedböjningskrav.

Relaterade inlägg: