Vad består mellanhjärnan av?

Innehållsförteckning

Vad består mellanhjärnan av?

Vad består mellanhjärnan av?

Diencephalon (mellanhjärnan) en del av hjärnan som omfattar bland annat talamus och hypotalamus. Den omges nästan helt av telencephalon (storhjärnan) och båda utvecklas ur den främst belägna ursprungliga hjärnblåsan, prosencephalon. En minoritet inräknar diencepahlon i hjärnstammen (truncus encephali).

Vilka delar består storhjärnan av?

Storhjärnan är indelad i lober Några fåror är extra tydliga och de delar in de båda hjärnhalvorna i lober. De olika loberna kallas pannloben, hjässloben, tinningloben och nackloben. Storhjärnan består av två halvor som sitter ihop med varandra. De båda hjärnhalvorna delas in i lober.

Vad består lillhjärnan av?

Lillhjärnan (cerebellum) är en komplex struktur och innehåller precis som storhjärnan grå substans. Den har två hemisfärer och tre lober. Den främre och bakre loben är ansvariga för de omedvetna delarna av muskelrörelser, medan den tredje loben (flocculonodulärloben) är ansvarig för balans.

Vilken del av hjärnan sköter andning och hjärtverksamhet?

Hjärnstammen innehåller omkopplingsstationer som till viss del kan filtrera informationen till hjärnbarken. Hjärnstammen innehåller även viktiga områden som bland annat styr kroppens hormonsystem, andning, hjärtverksamhet, kroppstemperatur, ämnesomsättning och vakenhet.

Vad består nervsystemet av för delar?

Hjärnan och ryggmärgen består av nerver Ryggmärgen och hjärnan består av nervceller och nervtrådar som kallas grå och vit substans. I den grå substansen finns nervcellernas cellkroppar. Den vita substansen innehåller nervtrådar omgivna av stödjeceller, så kallade gliaceller. Nervtrådarna skickar vidare nervsignaler.

Vilka är Storhjärnsbarkens Lober?

Storhjärnan består av två hjärnhalvor (hemisfärer) som är sammanbundna genom hjärnbalken, corpus callosum. I detta område ligger de flesta axoner som förbinder de två hemisfärerna. Storhjärnans yta (storhjärnsbarken, cortex) är kraftigt veckad i de så kallade hjärnvindlingarna, mellan dessa vindlingar finns hjärnfåror.

Vad kallas Storhjärnans yta?

Hjärnan består av storhjärnan, hjärnstammen och lillhjärnan. Storhjärnan: Storhjärnans yta kallas hjärnbarken. Hjärnbarken är 3 – 5 mm tjock och veckad vilket ger en större yta.

Var sitter andningscentrum i hjärnan?

I medulla oblongata finns det ena av två andningscentrum (det andra finns i intilliggande hjärnbryggan). Den viljestyrda andningen regleras av medulla oblongata, liksom den normala andningsfrekvensen i vila. Andningsfrekvensen styrs i vila framför allt av reflexer från medulla oblongata att inandas.

Relaterade inlägg: