Hur uppkommer partikelstrålning?

Innehållsförteckning

Hur uppkommer partikelstrålning?

Hur uppkommer partikelstrålning?

Partikelstrålning är strålning bestående av partiklar. Partiklarna kan vara i form av atomer eller delar av atomer, till exempel protoner. Partikelstrålning är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer den träffas och då förvandla dem till positivt laddade partiklar, så kallade Joner.

Vilka partiklar består radioaktiv strålning av?

Joniserande strålning kan antingen vara elektromagnetisk strålning (ultraviolett, röntgen-, och gammastrålning) eller partikelstrålning (energirika elektroner, protoner med mera som har en energi på några elektronvolt). Joniserande strålning är en naturlig miljöfaktor som funnits sedan jorden bildades.

Vilken joniserande strålning ställer till störst skada?

Alfastrålning är därför enbart farligt för människan när den kommer i direkt kontakt med cellerna, dvs. om man får in alfa-strålande partiklar i kroppen, exempelvis via inandning av damm. Beta-strålning innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en beta-partikel.

Vad är skillnaden på elektromagnetisk strålning och Partikelstrålning?

Partikelstrålning är flera små partiklar som strålar ut från till exempel solen eller ett radioaktivt ämne. ... Partiklarna är oftast protoner, elektroner eller atomkärnor och har en massa (vikt) till skillnad från fotonerna i elektromagnetisk strålning.

Vad består Betasönderfall av?

Betasönderfall, även β-sönderfall, är inom kärnfysiken ett radioaktivt sönderfall som innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en betapartikel, det vill säga en elektron eller positron. ... Vid alla typer av betasönderfall avges en neutrino eller antineutrino.

Vad innebär det att en partikel är radioaktiv?

När man säger att en kärna emitterar en partikel så betyder det att den skickar ut en partikel. En radioaktiv atom är därför helt enkelt en atom vars kärna sönderfaller genom att skicka ifrån sig en eller flera partiklar. Vid ett radioaktiv sönderfall så förändras strukturen hos den atomkärna som sönderfaller.

Relaterade inlägg: