Vad består mineralull av?

Innehållsförteckning

Vad består mineralull av?

Vad består mineralull av?

Mineralull tillverkas av glas- respektive stenråvara som smälts och spinns till tunna trådar. På trådarna sprutas ett bindemedel som härdas när isoleringen passerar genom en ugn. Efter härdningen kapas isoleringen till rätt format. Vissa produkter belägger man före kapningen med ett ytskikt av t ex papper.

Vad består glasull av?

Råmaterialet till glasull kan vara returglas eller sand, SiO2. Råmaterialet smälts vid cirka 1400 °C och den smälta massan leds till roterande spinnare varvid glaset slungas ut ur små hål och stelnar. De tunna trådarna av glas bearbetas tillsammans med fenolharts och cirka 0,5 % mineralolja för att binda damm.

Vilket material har bäst Värmeisoleringsförmåga?

Principen med isolering är enkel; stillastående luft överför mycket litet värme, porösa material som glasull, stenull och cellplast har därför god värmeisoleringsförmåga.

Vad består ROCKWOOL av?

ROCKWOOL består i huvudsak av stenullsfibrer tillverkade av diabas, och det tillsätts endast små mängder med bindemedel och olja. ROCKWOOL stenull är klassificerad som obrännbart material, Euroklass A1 och A2.

Vad består Rockwool av?

ROCKWOOL består i huvudsak av stenullsfibrer tillverkade av diabas, och det tillsätts endast små mängder med bindemedel och olja. ROCKWOOL stenull är klassificerad som obrännbart material, Euroklass A1 och A2.

Vad är bäst att isolera med?

Mineralull kan antingen bestå av glasull eller stenull. Isoleringsvärdet är relativt likvärdigt hos dessa material, liksom förmågan att skydda mot buller och brand. Ur brandskyddssynpunkt är dock stenull allra säkrast. Tillämpning: Glasullen används främst i väggar, tak och bjälklag och är mycket smidigt att hantera.

Vilka är de vanligaste Värmeisoleringsmaterial?

Ju lägre lambdavärde desto bättre isoleringsförmåga. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma värmekonduktivitet. För byggisolering anges värmekonduktiviteten alltid vid en medeltemperatur av +10°C. Den varierar oftast mellan 0,030 och 0,045 W/mK beroende på material (anges ibland som 30 till 45).

Relaterade inlägg: