Vilka delar består ryggraden av?

Innehållsförteckning

Vilka delar består ryggraden av?

Vilka delar består ryggraden av?

Ryggraden är ett viktigt stöd för vår kropp och utgörs av 24 kotor, staplade på varandra. De sju översta kallas halskotor, nedanför dem finns tolv bröstkotor och därefter fem ländryggskotor. I mitten av ryggkotorna går ryggmärgen i en kanal.

Vad består varje kota av?

24 "presakrala" kotor: Sju halskotor, tolv bröstkotor och fem ländkotor. Dessutom bildar de fem sakralkotorna korsbenet och de fyra svanskotorna svansbenet. Kotans främre kraftiga del kallas kotkropp. Ryggkotorna skiljs åt av 23 mellankotsskivor (disci intervertebrales).

Vilka ben ingår i ryggraden?

Ryggraden är uppbyggd av följande ben:

  • Sju halskotor.
  • tolv bröstkotor.
  • fem ländkotor.
  • korsbenet, som består av fem sammanvuxna korskotor.
  • fyra svanskotor.

Vad är ryggraden uppbyggd av?

Skelettet i ryggen består främst av kotor, som skiljs åt av så kallade diskar, men även av revben. Skulderbladen räknas däremot rent anatomiskt oftare till axlarna. Ryggens anatomi innefattar också muskler och ledband. Dessa stabiliserar ryggraden och hjälper oss att hålla oss upprätta.

Har ryggrad Verteb?

Sjukdomar i ryggraden kallas dorsopati. ... Ryggraden består av 32–34 ryggkotor (vertebrae) och kan uppdelas i fem delar: halsdelen (pars cervicalis), bröstdelen (pars thoracica), länddelen (pars lumbalis), bäckendelen (pars pelvina) och bakpartiet (pars caudalis).

Hur många fria kotor finns i ryggraden?

Ryggen består av 7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor, korsbenet och svansbenet. Mellan kotorna finns diskar (mellankotskivor). Den normala formen på ryggen är en måttlig svank (lordos) i hals- och ländrygg och däremellan en måttlig kutighet (kyfos) i bröstryggen.

Vad är en Mellankotskiva?

Ryggraden består av 33 kotor som skyddar ryggmärgen och ger stadga åt bålen. Mellan kotorna sitter fibrös vävnad som kallas mellankotskivor, eller intervertebraldiskar. Dessa fungerar som stötdämpare för ryggraden genom att dämpa de stötarna och trycken när vi rör oss.

Vad gör diskarna?

Mellan kotorna ligger även diskar, mellankotskivor. Diskarna är viktiga för ryggens rörlighet och fungerar samtidigt som stötdämpare. Diskens kärna innehåller en mjuk massa, men den yttre delen är fastare. När en del av den mjuka massan i disken tränger ut genom den yttre fastare delen blir det ett diskbråck.

Vad består rygggraden av?

  • Ryggraden består av 32–34 ryggkotor (vertebrae) och kan uppdelas i fem delar: halsdelen (pars cervicalis), bröstdelen (pars thoracica), länddelen (pars lumbalis), bäckendelen (pars pelvina) och bakpartiet (pars caudalis).

Hur ska en ryggrad delas upp?

  • En ryggrad delas upp i fyra sektioner. Ryggraden i fråga ska ses som ett ramverk för mjuk- och för hård vävnad som tillsammans ger stöd och flexibilitet till hela kroppen. Den mjuka vävnaden består av muskler, ligament och diskar. Den hårda vävnaden är ben.

Vad är rygggraden som helhet?

  • Ryggraden som helhet benämns columna vertebralis. Denna delas i sin tur in i en halsdel (pars cervicalis), bröstdel (pars thoracica), en länddel (pars lumbalis) samt en bäckendel (pars pelvina). Det dessa delar har gemensamt är att de är uppbyggda av ett specifikt antal kotor, vertebrae.

Relaterade inlägg: