Vad är bra med att ha mobiler i skolan?

Innehållsförteckning

Vad är bra med att ha mobiler i skolan?

Vad är bra med att ha mobiler i skolan?

De stora fördelarna med att ha mobil i skolan har mycket att göra med att mobilen är lite som en dator. I din hand har du hela världens kunskap. Det gäller dock att lära sig hitta informationen, och rätt information. Ska man börja få använda mobilen i skolan behöver man även utbilda eleverna i mobilanvändandet.

Varför ska vi förbjuda mobiltelefoner i skolan?

Enligt Sabuni visar forskning att elever tappar fokus på inlärning även om de låter mobilen vara kvar i fickan. Tanken är att mobiler endast ska få användas i klassrummet efter lärarens instruktion i syfte att främja elevers lärande.

Får man ha mobiler i gymnasiet?

Mobiltelefoner vid undervisning får endast förekomma efter lärarens instruktion i syfte att främja lärande. Undantag från förbudet ska vara möjligt för en enskild elev vid särskilda skäl. Lärare får omhänderta en mobil för att förebygga störningar i undervisningen.

Hur påverkar mobilen oss i skolan?

Studien visade att framför allt de lågpresterande eleverna presterade bättre i skolor som infört ett förbud. Högpresterande elever presterade däremot lika bra i en skolmiljö med mobiltelefoner som i en skolmiljö utan. Lågpresterande elever kommer ofta från socioekonomiskt svagare grupper.

Varför är mobil bra?

Fördelar. Det finns så mycket potential med vad man kan använda dagens mobiler till. Ett exempel på detta är att man bland annat kan använda mobilen för att googla en lösning på ett problem, man har mer eller mindre med sig hela Internets kunskap i sin hand vars man än går.

Vad gör mobilen med våra hjärnor?

Studier visar att människor blir ointresserade av sin omgivning om de har mobilen i sin närhet. Studier visar också att mobilen påverkar vår förmåga att fokusera och prestera exempelvis i en studiesituation.

Varför är det bra med mobiltelefoner?

Information: Med en mobiltelefon i handen kan information blixtsnabbt sökas och hittas. 3. Smidig: Det är en smidig enhet eftersom den är liten och lättviktig. Den kan bäras runt överallt i handen, fickan eller handväskan.

Är mobilförbud bra?

Mobilens värde som hjälpmedel i skolan brukar föras fram som argument för att eleverna ska kunna ha obegränsad tillgång till sina mobiltelefoner. Men vetenskapliga studier har visat att mobilförbud i skolor leder till att eleverna lär sig mer, och att de de lågpresterande eleverna gynnas mest.

Hur många använder mobilen i skolan?

Eleverna och Internet visar att nästan alla elever från tioårsåldern och uppåt har en egen mobil som de använder i skolan. I skolverkets senaste rapport om it-användning och it-kompetens i skolan sägs att 69% av grundskolorna och 93% av gymnasierna tillåter att eleverna använder egen digital utrustning på lektionerna.

Hur många använder mobiler i skolan?

Eleverna och Internet visar att nästan alla elever från tioårsåldern och uppåt har en egen mobil som de använder i skolan. I skolverkets senaste rapport om it-användning och it-kompetens i skolan sägs att 69% av grundskolorna och 93% av gymnasierna tillåter att eleverna använder egen digital utrustning på lektionerna.

Relaterade inlägg: