Vad består elektromagnetiska vågor av?

Innehållsförteckning

Vad består elektromagnetiska vågor av?

Vad består elektromagnetiska vågor av?

Radiovågor och solljus är exempel på elektromagnetisk strålning. Strålningens utbredning beskrivs av Maxwells ekvationer och den består av ett elektriskt och ett magnetisk fält som oscillerar i rät vinkel mot varandra och mot rörelseriktningen.

Vad stoppar radiovågor?

Detta kallas utspädning, eller attenuation på engelska. Olika material har olika attenuation coefficients, alltså olika förmåga att absorbera radiosignaler. Material som plast, trä och glas släpper igenom i stort sett alla signaler, medan material som innehåller viss mängd av metall släpper igenom mindre.

Är radiovågor farligt?

Radiovågornas energi kan tas upp av kroppen, då en mobiltelefon hålls mot örat under samtal kan exponeringen för radiovågor från mobilen leda till en svag icke kännbar lokal uppvärmning. Det medför inte några kända hälsorisker.

Är radiovågor exempel på?

Till exempel mobiltelefoner, mikrovågsugnar, trådlösa Internetanslutningar, radar och TV-sändningar fungerar med radiovågor.

Hur påverkar radiovågor människan?

Radiovågor och hälsa Forskare har funnit att hälsoeffekter kan uppträda om radiovågorna värmer upp hela kroppen mer än 1° Celsius. Om en person utsätts för sådan påverkan kan det i likhet med feber leda till övergående störningar som till exempel sänkt prestationsförmåga.

Hur farligt är mobilstrålning?

I dag finns inget robust vetenskapligt stöd för att radiovågorna från mobiltelefonen skulle kunna innebära några hälsorisker. Det finns dock en osäkerhet om möjliga långtidseffekter, framförallt när det gäller barn.

Hur påverkar radiovågor kroppen?

När radiovågor träffar kroppen, kommer en del att reflekteras och en del att tränga in i kroppen. Inne i kroppen omvandlas radiovågornas energi till värme. Forskare har funnit att hälsoeffekter kan uppträda om radiovågorna värmer upp hela eller delar av kroppen mer än 1° C.

Relaterade inlägg: