Vad tillverkas PVC av?

Innehållsförteckning

Vad tillverkas PVC av?

Vad tillverkas PVC av?

PVC tillverkas av vanligt koksalt och naturgas. Koksaltet - natriumklorid - finns i nästan obegränsade mängder i havet och berggrunden. Naturgas - kolväte - tas från Nordsjöns oljefält. I PVC-tillverkningen används bara 43 procent naturgas, resten är salt.

Vad är farligt med PVC?

PVC innehåller ofta tillsatsämnen, exempelvis mjukgörare, ofta så kallade ftalater. År 2015 infördes ett förbud inom EU mot flera av dessa mjukgörare på grund av deras farliga egenskaper. ... Själva byggstenen i PVC, som är vinylklorid, är klassificerad som cancerframkallande.

Vilka nackdelar finns det med PVC användning?

GRÖN GUIDE * Naturskyddsföreningen har tagit fram konsumentråd för olika plaster. Ett övergripande råd är att undvika PVC-plast. PVC ger miljöproblem under såväl tillverkning, användning som destruktion. Problemen vid användningen hänger framför allt ihop med mjukgörare som används för att göra plasten böjlig.

Vad innehåller PVC-plast?

PVC är ett material från 1930-talet Plasten PVC består av själva PVC-molekylen samt några tillsatser som till exempel gör plasten mjuk eller tålig vid högre temperaturer. Råvarorna till PVC är natriumklorid (vanligt salt) och olja eller naturgas.

Vart tillverkas PVC?

Eten kan tillverkas från förnybara råvaror eller från fossil naturgas och olja. Ur saltet framställs klor som sedan kombineras med eten till vinylkloridmonomeren (byggstenen för PVC-polymeren). Vinylkloridmonomeren kopplas sedan ihop vid polymerisationen till långa kedjor, som utgör den färdiga PVC-polymeren.

Är plast en råvara?

Vid tillverkning av plast används huvudsakligen två råvaror; råolja (så kallad petroleum) och den kondenserade formen av naturgas (så kallad naturgaskondensat) som också kallas för svartin i vissa delar av världen. Användningen av förnyelsebara råvaror ökar.

Vilka gifter finns i plast?

De två viktigaste ämnena som vi bör akta oss för i plast är bisfenol A (BPA), som används i en rad olika konsumentprodukter, samt en del ftalater, som ofta finns i leksaker.

Vad innebär PVC?

PVC, eller polyvinylklorid, är ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Den är den plast som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. PVC är också den plast som förbrukar lägst energi, räknat per kg tillverkad mängd plastråvara. PVC finns i olika modeller med olika egenskaper.

Vad innebär PVC fri?

Problemet har minskat på senare år, dels för att PVC-plast används mindre, och dels för att man allt mer använder plastfilm utan mjukgörare. PVC-plastfilm (polyvinylklorid) med mjukgörande ämnen används främst vid butiksinpackning. Det finns olika typer av plastfilm av PVC. Vissa passar endast till frukt och grönt.

Relaterade inlägg: