Hur skapas nervceller?

Innehållsförteckning

Hur skapas nervceller?

Hur skapas nervceller?

Hjärnans celler bildas En nervstamcell delar sig och den ena utvecklas till en nervcell och den andra förblir stamcell och kan dela sig på nytt. Den här processen pågår till 20 graviditetsveckan och då finns det 100 miljarder nervceller, så många som vi har när vi föds.

Kan ALS symtom komma och gå?

De första symtomen kan komma plötsligt, men börjar ofta som en svaghet i tungan eller i en hand, en arm eller ett ben. Därefter sprider sig svagheten till andra viljestyrda muskler. I början av sjukdomen är svagheten ofta asymmetrisk och påverkar muskler på samma sida av kroppen.

Hur får man ALS?

Orsaken bakom als är okänd. Det finns en mängd olika hypoteser. En hypotes är att man har för mycket av signalämnet glutamat i hjärnan och att det skadar nervcellerna. Den medicin som finns fungerar så att den hämmar glutamatfrisättningen och gör att cellen lever längre.

Kan man skapa nya nervceller?

Det visade sig att det i två små områden i hjärnan finns stamceller som ständigt bildar nya nervceller. Upptäckten, som bland annat gjordes av svenska forskare, gick emot den tidigare uppfattningen att den vuxna hjärnan inte bildar några nya celler.

Vad gör cellkärnan i nervcellen?

Alla neuroner är dock uppbyggda på samma sätt. De har en eller flera dendriter som tar emot nervsignaler, en cellkärna som finns inuti en cellkropp, samt ett axon som skickar ut nervsignaler. En bunt axoner från flera nervceller bildar en nerv.

Kan vem som helst få ALS?

ALS är inte smittsamt och vem som helst kan få sjukdomen. Sjukdomen är vanligare bland män än kvinnor och debuterar i 80 % av fallen mellan 40 och 70 års ålder.

Är ALS en ärftlig sjukdom?

Att det finns en genetisk komponent i ALS har varit tydligt länge och läkarna delar in sjukdomen i familjär ALS, där det finns flera i familjen som tidigare har insjuknat, och sporadisk ALS där det inte finns någon sådan koppling i familjen.

Relaterade inlägg: