Vad har mitokondrierna för funktion?

Innehållsförteckning

Vad har mitokondrierna för funktion?

Vad har mitokondrierna för funktion?

I varje cell finns ett stort antal mitokondrier. De anses härstamma från bakterier som byggdes in i primitiva celler för mer än 1 000 miljoner år sedan och som gjorde det möjligt för våra celler att utnyttja syre. I mitokondrierna sker ett stort antal kemiska reaktioner för att omvandla energi i kroppens olika organ.

Vad sker i mitokondrierna och hur är den uppbyggd?

Mitokondrierna fungerar som cellens kraftverk; socker och fett förbränns till vatten och koldioxid under frigörande av energi, som lagras i form av kemisk energi i molekylen ATP (se cellandning och bioenergetik).

Vad behöver mitokondrier?

Mitokondriernas viktigaste funktion är att överföra energin i socker till en liten molekyl som i sin tur kan avge energin till värdcellens olika processer. Mitokondrien behöver syre för att bilda den här molekylen som kallas ATP, och detta är skälet till att vi andas. Hela processen kallas cellandning.

Vad är en Mikrokondrie?

-> stöd till endosymbiosteorin. Det var en aerob bakterie som cellen slukade upp som blev till mikrokondrien. Ungifär samma storlek som bakterieceller och förökar sig med delning inne i den eukaryota cellen. Den finns inanför cellmembranet och består av vatten, salter, näringsämnen och proteiner.

Hur tror man att mitokondrierna uppstod?

Man tror att mitokondrierna ursprungligen var självständiga bakterier(urmitokondrier), som har anpassat sig till ett liv inne i eukaryota celler i ett s.k. symbiotiskt förhållande. Mitokondrierna förenades med de eukaryota celler för åtminstone 2 miljarder år sedan.

Vad har ribosomer för funktion?

Ribosomer som bildar proteiner. Ribosomerna finns i cytoplasman och även i det endoplasmatiska nätverket. Golgi-apparaten som tar emot, lagrar och skickar iväg proteiner. Lysosomer som tar hand om gamla celldelar och bakterier i cellen.

I vilken process i mitokondrien får cellen ut flest ATP?

I mitokondrien sker två viktiga processer: För det första har vi citronsyracykeln, där glukos (druvsocker) stegvis förbränns. Då bildas en liten mängd ATP. För det andra bildas en mängd vätejoner, H+, i citronsyracykeln. Dessa utnyttjas i nästa process, som kallas andningskedjan eller elektrontransportkedjan.

Hur många mitokondrier i en cell?

I en cell finns oftast ett flertal mitokondrier, i vissa fall upp till ett par tusen. Mitokondrierna innehåller sina egna genom, vilka är betydligt mindre än det i cellkärnan. Hos en människa består det av drygt 16,000 baspar, samlat i en enda ringformad kromosom - mitokondrie-genomet.

Hur skapar mitokondrier ATP?

På samma sätt som en bil måste ha bensin, måste cellerna ha ATP för att fungera. Mitokondrierna skapar ATP av den mat vi äter - fett, kolhydrater, proteiner - och det syre vi andas in. ... Ju fler mitokondrier man har, desto mer fett och glukos kan de omvandla till energi.

Vilken funktion har DNA mitokondrier cellmembran?

De här är några av de viktigaste organellerna: Mitokondrier som bildar energi till kroppens viktiga processer. Endoplasmatiska nätverket. Här sker tillverkning och transport av olika ämnen.

Relaterade inlägg: