Vilka kurser ingår i polisutbildningen?

Innehållsförteckning

Vilka kurser ingår i polisutbildningen?

Vilka kurser ingår i polisutbildningen?

Du läser kurser i polisiärt arbete med inriktning juridik, statsvetenskap, kriminologi, sociologi och psykologi. Kurserna ger dig teoretiska kunskaper vilket kombineras med praktiska färdigheter som prövas genom verklighetsnära polisiära övningar och situationer.

Vad krävs för att bli en polis?

Krav på dig som vill bli polis:

  • Svensk medborgare.
  • 18 år, du måste ha fyllt 18 år när du ansöker.
  • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), manuell växel.
  • Behörigheter.
  • Simkunnig.
  • Fysiska krav.
  • Medicinska krav.
  • Psykologiska krav.

Vad kan man bli efter polisutbildningen?

Utöver att jobba i yttre tjänst eller som utredare kan man arbeta som spanare, brottsoffersamordnare, områdespolis, sjöpolis, polis i utlandstjänst, kriminaltekniker, hundförare, polisryttare, bombtekniker, internetinhämtare, underrättelseanalytiker, it-forensiker med mera.

Hur är polisutbildningen upplagd?

När du genomfört polisutbildningen kan du läsa till några kurser och göra ett examensarbete, och sedan ta ut en examen på grundnivå i polisiärt arbete. Från och med hösten 2022 kan du sedan läsa till ännu ett år på vårt magisterprogram i polisiärt arbete.

Hur många högskolepoäng är polisutbildningen?

Den nuvarande grundutbildningen till polisman ska omformas till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng som ska benämnas polisexamen. Gymnasiebetygen ska få större betydelse för antagningen till utbildningen. Psykologtest bör finnas kvar. Begåvningstestet och personlighetstestet bör slopas.

Hur många klarar polisutbildningen?

Det visar nya siffror från Rekryteringsmyndigheten. Nu kan man söka till polisutbildningen året runt och själv välja när man ska göra prövning och börja studera. Men av de som tar sig till prövning så är det bara en av fem som får godkänt på alla moment.

Hur ska en polis vara?

Klart är att bedömningen bygger på Polismyndighetens ”Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen”. Där kan man läsa att en polis ska vara mogen, lyhörd och flexibel, engagerad och ansvarsfull, tålmodig och noggrann samt kommunikativ.

Är det värt att bli polis?

"Som polis får du göra en insats. Du hjälper både enskilda människor och samhället i stort. Det är ett viktigt yrke. Även om det finns tuffa stunder är det verkligen värt det.

Kan man bli polis med dålig syn?

Synkrav. Lägst 0,1 utan korrektion respektive 0,8 med korrektion på varje öga och normalt färgseende.

Hur lång är utbildningen till polis?

Hur lång är specialistutbildningen till polis? Utbildningen är 1,5 år fördelat på ett års studier och därefter sex månaders praktik i form av aspiranttjänstgöring i polismyndighetens olika verksamheter.

Relaterade inlägg: